Изпитни дати

Изпитни дати

01.07.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ралица Иванова Божкова Е.Ризов теория
Викторио Бориславов Александров Т.Томов теория
Славка Данчова Янкова Н.Николов теория

20.06.2022 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктория Димитрова Николова А.Александров теория да

29.06.2022 от 09:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Емил Огнянов Енчев И.Байрактаров практика
Христо Митков Маринов С.Димитрова практика
Цветелина Тъ Ву С.Димитрова практика
Александър Момчилов Бачев Н.Николов практика
Октай Рамадан Рамадан А.Александров практика
Мартин Руменов Тодоров А.Александров практика
Екатерина Пламенова Стойнова И.Малковски практика
Лидия Валериева Трифонова С.Димитрова практика
Вероника Владиславова Иванова А.Александров практика
Виктория Димитрова Николова А.Александров практика

20.06.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ралица Георгиева Христова С.Димитрова теория да

17.06.2022 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лидия Валериева Трифонова С.Димитрова теория да
Николет Николаева Лалова Т.Томов теория да
Виктория Димитрова Николова А.Александров теория не
Георги Димитров Антов С.Малковски теория да

13.06.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Христо Митков Маринов С.Димитрова теория да
Лидия Валириева Трифонова С.Димитрова теория не
Цветелина Тъ Ву С.Димитрова теория да

09.06.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Руменов Тодоров А.Александров теория да
Анастасия Мариова Василева С.Малковски теория да

03.06.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Анелия Кирилова Траянова С.Димитрова теория да
Емил Огнянов Енчев И.Байрактаров теория да
Момчил Трифонов Трифонов С.Малковски теория да
Анастасия Мариова Василева С.Малковски теория не
Валентина Радославова Рангелова С.Малковски теория да

09.06.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денислав Красимиров Жеков Т.Томов практика
Цвета Владимирова Ангелова С.Малковски практика не
Николай Деянов Ботев А.Александров практика да
Данчо Миленов Атанасов Е.Ризов практика да
Октай Рамадан Рамадан А.Александров практика
Николай Неделинов Деянов С.Малковски практика да
Неда Пенкова Иванова С.Малковски практика да
Петьо Калинов Футлев И.Георгиев практика да
Александър Николаев Николов Т.Томов практика да
Сава Емилов Пенчев Т.Томов практика да

27.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петьо Калинов Футлев И.Георгиев теория да
Десислава Николаева Димитрова С.Малковски теория да
Александър Момчилов Бачев Н.Николов теория да
Виктория Димитрова Николова А.Александров теория не

23.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Сава Емилов Пенчев Т.Томов теория да
Божидар Ивайлов Цветков И.Малковски теория да

20.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктория Димитрова Николова А.Александров теория не
Октай Рамадан Рамадан А.Александров теория да
Данчо Миленов Атанасов Е.Ризов теория да

26.05.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Анастасия Христова Дилова Т.Томов практика не
Любослав Първанов Бачев Т.Томов практика да
Александър Николаев Николов Т.Томов практика не
Симона Велислав Кръстева К.Павлов практика не
Георги Василев Борисов Н.Николов практика да
Антон Александрович Станилевич А.Александров практика да
Тамара Крумова Стоименова С.Димитрова практика не
Мария Владиславова Рашкова С.Малковски практика да
Дина Антонова Николова С.Малковски практика да
Теодора Евгениева Генчева С.Димитрова практика да

16.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Данчо Миленов Атанасов Е.Ризов теория не
Дина Антонова Николова С.Малковски теория да

18.05.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мелиса Метко Гугова Е.Ризов практика да
Даниела Даниелова Желева И.Малковски практика да
Александра Александрова Здравкова И.Малковски практика не
Цветелин Димитров Бонджов А.Александров практика да
Николай Деянов Ботев А.Александров практика не
Марио Калоянов Николаев А.Александров практика не
Емил Христов Иванов С.Малковски практика да
Цвета Владимирова Ангелова С.Малковски практика не
Цветелина Благоева Асенова С.Малковски практика да
Неда Пенкова Иванова С.Малковски практика не

13.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теодора Евгениева Генчева С.Димитрова теория да
Никол Златкова Бодурова И.Георгиев теория не

09.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Златкова Бодурова И.Георгиев теория не
Денислав Красимиров Жеков Т.Томов теория да
Николай Неделинов Деянов С.Малковски теория да

05.05.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Марио Калоянов Николаев А.Александров практика не
Асен Петров Георгиев Н.Николов практика да
Вероника Александрова Христова С.Димитрова практика да
Тамара Крумова Стоименова С.Димитрова практика не
Тереза Тихомирова Тихова С.Димитрова практика да
Анастасия Христова Дилова Т.Томов практика не
София Росенова Балджийска Т.Томов практика не
Любослав Първанов Бачев Т.Томов практика не
Александра Росенова Цанкова Т.Томов практика не
Мирослава Щерева Достева И.Байрактаров практика да

03.05.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Екатерина Пламенова Стойнова И.Малковски теория да

28.04.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Реа Ристо Е.Ризов практика да
Любен Борисов Маринов Н.Николов практика да
Снежана Стилиянова Рупова Й.Ризов практика да
Инна Владимирова Николова Й.Ризов практика да
Рени Василева Делчева Й.Ризов практика да
Захаринка Димитрова Киркова Й.Ризов практика не
Вероника Владиславова Иванова Й.Ризов практика не
Силвия Данаилова Найденова Й.Ризов практика да
Никол Генадиева Вълкодинова Й.Ризов практика да
Сашко Бориславов Крумов Й.Ризов практика да

26.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Велина Боянова Банкова К.Павлов теория да
Ания Валериева Коева И.Малковски теория да
Николай Деянов Ботев А.Александров теория да
Сава Емилов Пенчев Т.Томов теория не
Цветелин Димитров Бонджов А.Александров теория да
Антон Александрович Станилевич А.Александров теория да
Неда Пенкова Иванова С.Малковски теория да
Мелиса Метко Гугова Е.Ризов теория да

18.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Деянов Ботев А.Александров теория не
Марио Калоянов Николаев А.Александров теория да
Цветелина Благоева Асенова С.Малковски теория да
Сашко Бориславов Крумов Й.Ризов теория да

15.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Сава Емилов Пенчев Т.Томов теория не
Даниела Данаилова Желева И.Малковски теория да
Мария Иринова Шишкова И.Малковски теория да

13.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Василев Борисов Н.Николов теория да
Мелиса Метко Гугова Е.Ризов теория
Цветелин Димитров Бонджов А.Александров теория не

11.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Любослав Първанов Бачев Т.Томов теория да
Сашко Бориславов Крумов Й.Ризов теория не

12.04.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вероника Александрова Христова Н.Николов практика не
Детелина Симеонова Стоянова Н.Николов практика да
Кристиан Адриан Георгиев А.Александров практика да
Реа Ристо Е.Ризов практика не
Галина Вентианова Николова Т.Томов практика да
Адриан Красимиров Линков А.Александров практика да
Генчо Евтимов Григоров И.Георгиев практика да
Веселина Малинова Кокаланчева И.Георгиев практика не
Диана Адрианова Георгиева С.Малковски практика да
Цвета Владимирова Ангелова С.Малковски практика не

05.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Реа Ристо Е.Ризов теория да
Любен Борисов Маринов Н.Николов теория да

05.04.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Сашко Бориславов Крумов Й.Ризов теория не
Рени Василева Делчева Й.Ризов теория да

04.04.2022 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Тамара Крумова Стоименова С.Димитрова теория да
Мария Иринова Шишкова И.Малковски теория не
Велина Боянова Банкова К.Павлов теория

06.04.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Саманта Атанасова Русева А.Александров практика да
Адриан Красимиров Линков А.Александров практика не
Петър Тодоров Спиров А.Александров практика да
Николет Иванова Тотева Й.Ризов практика да
Деница Николова Петрова Й.Ризов практика да
Манчо Валентинов Стефанов А.Александров практика да
Силвия Данаилова Найденова Й.Ризов практика не
Михаела Калинова Рогачева С.Малковски практика да
Диана Мартинова Кръстева С.Малковски практика да
Диана Адрианова Георгиева С.Малковски практика не

29.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мирослава Щерева Достева И.Байрактаров теория да
Кристиан Адриан Георгиев А.Александров теория да

25.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александра Александрова Здравкова И.Малковски теория да
Асен Петров Георгиев Н.Николов теория да
Симона Велислав Кръстева К.Павлов теория да
Генчо Евтимов Григоров И.Георгиев теория да

21.03.2022 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Снежана Стилиянова Рупова Й.Ризов теория да
Инна Владимирова Николова Й.Ризов теория да
Веселина Малинова Кокаланчева И.Георгиев теория да
Манчо Валентинов Стефанов А.Александров теория да

22.03.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Грегари Григоров Илиев Н.Николов практика да
Гергана Методиева Георгиева И.Байрактаров практика да
Галина Вентианова Николова Т.Томов практика не
Иван Бориславов Христов Й.Ризов практика да
Божидар Крумов Атанасов Й.Ризов практика да
Иван Ивайлов Стойнев А.Александров практика да
Петър Тодоров Спиров А.Александров практика не
Саманта Атанасова Русева А.Александров практика не
Кристина Руменова Божилова А.Александров практика да
Иглика Серафимова Ризова А.Александров практика да

16.03.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Галя Иванова Костадинова С.Малковски практика да
Емил Христов Иванов С.Малковски практика не
Ива Тошкова Русева С.Малковски практика да
Деница Николова Петрова Й.Ризов практика не
Николет Иванова Тотева Й.Ризов практика не
Захаринка Димитрова Киркова Й.Ризов практика не
Вероника Владиславова Иванова Й.Ризов практика не
Лилия Ефтимова Христова С.Димитрова практика да
Йоана Любомирова Атанасова И.Малковски практика да
Лиана Велислав Кръстева К.Павлов практика да

16.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Владиславова Рашкова С.Малковски теория да
София Росенова Балджийска Т.Томов теория да
Анастасия Христова Дилова Т.Томов теория да

14.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диана Мартинова Кръстева С.Малковски теория да
Адриан Красимиров Линков А.Александров теория да

11.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Манчо Валентинов Стефанов Н.Николов теория не
Саманта Атанасова Русева А.Александров теория да

07.03.2022 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Емил Христов Иванов С.Малковски теория да

08.03.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ева Пламенова Илиева Е.Ризов практика да
Иван Георгиев Зъбчев Н.Николов практика да
Галина Вентианова Николова Т.Томов практика не
Петър Тодоров Спиров А.Александров практика не
Заприн Цветанов Зайков А.Александров практика да
Петър Петров Косев И.Малковски практика да
Гергана Методиева Георгиева И.Байрактаров практика не
Мирослава Щерева Достева И.Байрактаров практика не
Констанс Нухи Салихи И.Малковски практика да

07.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ива Тошкова Русева С.Малковски теория да
Иглика Серафимова Ризова А.Александров теория да
Лиана Велислав Кръстева К.Павлов теория да
Йоана Любомирова Атанасова И.Малковски теория да

04.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Михаела Калинова Рогачева С.Малковски теория да
Иван Имвайлов Стойнев А.Александров теория да

02.03.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Радосвет Иванов Граховски И.Георгиев теория да
Никол Генадиева Вълкодинова Й.Ризов теория да
Кристина Руменова Божилова А.Александров теория да

23.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Бориславов Христов Й.Ризов теория да

21.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Детелина Симеонова Стоянова Н.Николов теория да
Петър Петров Косев И.Малковски теория да

18.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Деница Николова Петрова Й.Ризов теория да

14.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Суел Рейхан Хрюстем С.Малковски теория не
Галина Вентианова Николова Т.Томов теория да

11.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Заприн Цветанов Зайков А.Александров теория да
Тереза Тихомирова Тихова И.Малковски теория да

15.02.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Христина Йорданова Григорова С.Малковски практика да
Димитър Калинов Колев С.Малковски практика да
Ралица Стефанова Димитрова С.Малковски практика да
Иван Георгиев Зъбчев Н.Николов практика не
Христина Бойкова Василева Н.Николов практика да
Камелия Валентинова Георгиева А.Александров практика да
Лилия Ефтимова Христова С.Димитрова практика не
Таня Христова Гюрова И.Георгиев практика да
Виктор Крумов Крумов А.Александров практика да

07.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Галя Иванова Костадинова С.Малковски теория да
Констанс Нухи Салихи И.Малковски теория да
Виктор Крумов Крумов А.Александров теория да
Грегари Григоров Илиев Н.Николов теория да

01.02.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Божидар Крумов Атанасов Й.Ризов теория да
Иван Ивайлов Стойнев А.Александров теория не
Силвия Данаилова Найденова Й.Ризов теория да

31.01.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ралица Стефанова Димитрова С.Малковски практика не
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов практика да
Йоана Веселинова Веселинова С.Димитрова практика да
Таня Христова Гюрова И.Георгиев практика не
Поликсения Бисерова Бисерова И.Георгиев практика да
Тереза Владимирова Радкова Й.Ризов практика да
Вероника Владиславова Иванова Й.Ризов практика не
Захаринка Димитрова Киркова Й.Ризов практика не

28.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Венцислав Владимиров Неделчев И.Малковски теория да
Иван Георгиев Зъбчев Н.Николов теория да
Петър Тодоров Спиров А.Александров теория да
Димитър Калинов Колев С.Малковски теория да

24.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петър Тодоров Спиров А.Александров теория не
Лилия Ефтимова Христова С.Димитрова теория да

19.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Поликсения Бисерова Бисерова И.Георгиев теория да
Ралица Стефанова Димитрова С.Малковски теория да
Таня Христова Гюрова И.Георгиев теория да

17.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Таня Христова Гюрова И.Георгиев теория не
Йоана Веселинова Веселинова С.Димитрова теория да
Гергана Методиева Георгиева И.Байрактаров теория да

19.01.2022 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вероника Христофорова Луканова А.Александров практика да
Митко Тхи До А.Александров практика да
Натали Руменова Вучкова А.Александров практика да
Адриана Стойчева Георгиева Т.Томов практика не
Мирослав Мирославов Панайотов Т.Томов практика да
Николай Викторов Славков Й.Ризов практика да
Гюлка Ицова Чолакова Н.Николов практика да
Елвис Петров Киров С.Малковски практика да
Николет Иванова Тотева Й.Ризов практика не
Ивана Георгиева Станкова И.Георгиев практика да

11.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денислав Красимиров Жеков Т.Томов теория не

10.01.2022 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диана Адрианова Георгиева С.Малковски теория да
Цвета Владимирова Ангелова Й.Ризов теория да

22.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вероника Александрова Христова А.Александров теория да

20.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Камелия Валентинова Георгиева А.Александров теория да
Христина Йорданова Григорова С.Малковски теория да

17.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мирослав Мирославов Панайотов Т.Томов теория да
Вероника Александрова Христова Н.Николов теория

21.12.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Антонио Бранимиров Аврамов И.Байрактаров практика да
Кристина Христова Медникарова И.Байрактаров практика да
Ян Емилиянов Ралчев И.Байрактаров практика да
Станислав Огнянов Любомиров А.Александров практика да
Вероника Христофорова Луканова А.Александров практика не
Анелия Николаева Николова А.Александров практика да
Калоян Цветанов Цветков А.Александров практика да
Ивана Георгиева Станкова И.Георгиев практика не
Константин Светославов Стойков И.Георгиев практика да
Захаринка Димитрова Киркова Й.Ризов практика не

13.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Викторов Славков Й.Ризов теория да
Елвис Петров Киров С.Малковски теория да
Денислав Красимиров Жеков Т.Томов теория не
Десислава Георгиева Вълкова Т.Томов теория да

15.12.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вяра Тодорова Сергеева Т.Томов практика да
Мария Иванова Златанова Т.Томов практика не
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов практика не
Петя Петева Тодорова И.Малковски практика да
Гергана Методиева Димитрова И.Малковски практика да
Мариянка Мартинова Илиева Н.Николов практика не
Станимира Цветанова Веселинова Н.Николов практика да
Теодор Светломиров Камбуров Е.Ризов практика да
Росен Атанасов Атанасов С.Малковски практика да
Никола Атанасов Атанасов С.Малковски практика да

10.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Натали Руменова Вучкова А.Александров теория да

06.12.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Велина Боянова Банкова К.Павлов теория не

06.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елвис Петров Киров С.Малковски теория не

06.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Росен Атанасов Атанасов С.Малковски теория да
Калоян Цветанов Цветков А.Александров теория да

03.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Анелия Николаева Николова А.Александров теория да
Ева Пламенова Илиева Е.Ризов теория да

03.12.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка

06.12.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вяра Тодорова Сергеева Т.Томов практика не
Никол Павлинова Радева С.Димитрова практика да
Симеон Веров Василев Н.Николов практика да
Диана Иванова Делчева И.Георгиев практика да
Станислав Огнянов Любомиров А.Александров практика не
Йоанна-Катерина Мариянова Захариева А.Александров практика да
Николет Иванова Тотева Й.Ризов практика не
Вероника Владиславова Иванова Й.Ризов практика не
Тереза Владимирова Радкова Й.Ризов практика не
Мария Иванова Златанова Т.Томов практика не

29.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивана Георгиева Станкова И.Георгиев теория да
Вероника Христофорова Луканова А.Александров теория да
Захаринка Димитрова Киркова Й.Ризов теория да
Петя Петева Тодорова И.Малковски теория да
Никола Атанасов Атанасов С.Малковски теория да

29.11.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристина Христова Медникарова И.Байрактаров практика не
Любослав Валентинов Цветанов И.Малковски практика да
Христина Бойкова Василева Н.Николов практика не
Веселин Цветанов Ангелов Н.Николов практика да
Лидия Альошева Асенова А.Александров практика да
Теодора Бисерова Стоянова А.Александров практика да
Константин Светославов Стойков И.Георгиев практика не
Катрин Кирилова Кръстева И.Георгиев практика да
Ася Ангел Михайлова И.Георгиев практика да
Ян Емилиянов Ралчев И.Байрактаров практика не

26.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Викторов Славков Й.Ризов теория не
Теодор Светломиров Камбуров Е.Ризов теория да

24.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ян Емилиянов Ралчев И.Байрактаров теория да
Диана Иванова Делчева И.Георгиев теория да

22.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диана Иванова Делчева И.Георгиев теория не
Станимира Цветанова Веселинова Н.Николов теория да

15.11.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Катрин Кирилова Кръстева И.Георгиев практика не
Константин Светославов Стойков И.Георгиев практика не
Наташа Василева Илиева Н.Николов практика да
Илиян Василев Георгиев Н.Николов практика да
Христина Бойкова Василева Н.Николов практика не
Кристиан Николаев Кръстев Н.Николов практика да
Митко Тхи До А.Александров практика не
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов практика не
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов практика да
Йоанна-Катерина Мариянова Захариева А.Александров практика не

15.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ася Ангел Михайлова И.Георгиев теория да
Бранимир Иванов Стоянов Н.Николов теория не
Гергана Методиева Димитрова И.Малковски теория да
Йоанна Павлова Лалева И.Байрактаров теория да
Станислав Огнянов Любомиров А.Александров теория да

05.11.2021 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Илиян Ивайлов Димчев С.Малковски теория не

02.11.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Велина Боянова Банкова К.Павлов теория не
Гюлка Ицова Чолакова Н.Николов теория да
Тереза Владимирова Радкова Й.Ризов теория да
Вероника Владиславова Иванова Й.Ризов теория да
Илиян Ивайлов Димчев С.Малковски теория не

01.11.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гариела Кирилова Стефанова А.Александров практика да
Надка Димитрова Неделчева Н.Николов практика не
Илиян Василев Георгиев Н.Николов практика не
Иван Мариянов Найденов Н.Николов практика да
Любослав Валентинов Цветанов И.Малковски практика не
Валя Росенова Йорданова И.Георгиев практика да
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов практика не
Никола Момчилов Мирчев С.Малковски практика да
Йоанна-Катерина Мариянова Захариева А.Александров практика не

27.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Симеон Веров Василев Н.Николов теория да
Николет Иванова Тотева Й.Ризов теория да
Константин Светославов Стойков И.Георгиев теория да
Веселин Цветанов Ангелов Н.Николов теория да

21.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Габриела Кирилова Стефанова А.Александров теория да
Веселин Цветанов Ангелов Н.Николов теория не
Лазар Делчев Гелин С.Малковски теория да
Габриел Мариев Мамаров С.Малковски теория да
Йоанна-Катерина Мариянова Захариева А.Александров теория да

28.10.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денис Мирославов Маринов Й.Ризов практика да
Габриел Мариев Мамаров С.Малковски практика да
Лазар Делчев Гелин С.Малковски практика да
Анна Цветанкова Павлова Н.Николов практика да
Паолина Николаева Минева И.Георгиев практика да
Катрин Кирилова Кръстева И.Георгиев практика не
Силвана Миткова Николова А.Александров практика да
Радина Николаева Райнова-Петрова А.Александров практика да
Лидия Альошева Асенова А.Александров практика не
Тина Георгиева Близнакова Й.Ризов практика да

18.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никола Момчилов Мирчев С.Малковски теория да
Христина Бойкова Василева Н.Николов теория да

11.10.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Тина Георгиева Близнакова Й.Ризов теория да

11.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теодора Бисерова Стоянова А.Александров теория да
Катрин Кирилова Кръстева И.Георгиев теория да

12.10.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов практика не
Тихомира Колева Иванова И.Георгиев практика да
Даниел Стоянов Трифонов И.Георгиев практика да
Валя Росенова Йорданова И.Георгиев практика не
Мария Мартинова Бойчева С.Димитрова практика да
Никол Павлинова Радева С.Димитрова практика не
Виктория Здравкова Джакова С.Малковски практика да
Паулина Петрова Енчева С.Малковски практика да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов практика
Мария Бориславова Попова С.Димитрова практика да

12.10.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Симона Николаева Деспотова Н.Николов практика да
Стиляна Михайлова Иванова Е.Ризов практика да
Денис Йорданов Стефанов И.Малковски практика да
Зорница Емилова Клисуркина И.Малковски практика да
Иван Мариянов Найденов Н.Николов практика не
Весела Тодорова Найденова Н.Николов практика да
Никола Свиленов Данчов Н.Николов практика да
Лидия Альошева Асенова А.Александров практика не
Радка Иванова Стефанова А.Александров практика да
Радина Николаева Райнова-Петрова А.Александров практика не

08.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Адриана Стойчева Георгиева Т.Томов теория да

07.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Тихомира Колева Иванова И.Георгиев теория
Вяра Тодорова Сергеева Т.Томов теория

04.10.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Павлинова Радева С.Димитрова теория да
Любослав Валентинов Цветанов И.Малковски теория да
Кристиян Николаев Кръстев Н.Николов теория да
Анна Цветанкова Павлова Н.Николов теория да

24.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Стоянов Трифонов И.Георгиев теория да
Илиян Василев Георгиев Н.Николов теория да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов теория да

27.09.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Зорница Емилова Клисуркина И.Малковски практика не
Даниел Александров Йорданов С.Малковски практика да
Стилиан Мирославов Лазаров С.Малковски практика да
Никола Свиленов Данчов Н.Николов практика не
Весела Тодорова Найденова Н.Николов практика не
Паолина Николаева Минева И.Георгиев практика не
Лаора Танева Танева И.Георгиев практика да
Мирослав Игнатов Игнатов И.Малковски практика да
Румен Кирилов Иванов Т.Томов практика да
Надка Димитрова Неделчева Т.Томов практика не

27.09.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветислава Дилянова Георгиева Е.Ризов практика да
Станислава Станиславова Бабукчиева А.Александров практика да
Мария Бориславова Попова С.Димитрова практика не
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова практика да
Денислав Станиславов Данаилов С.Димитрова практика да
Радка Иванова Стефанова А.Александров практика не
Радина Николаева Райнова-Петрова А.Александров практика не
Митко Тхи До А.Александров практика не
Изабел Атанасова Кръстева А.Александров практика да
Ангелина Владимирова Стоянова А.Александров практика да

21.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лидия Альошева Асенова А.Александров теория да
Денис Йорданов Стефанов И.Малковски теория да
Стиляна Михайлова Иванова Е.Ризов теория да

20.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Адриана Стойчева Георгиева Т.Томов теория не
Александра Росенова Цанкова Т.Томов теория да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов теория не
Анелия Николаева Николова А.Александров теория не

13.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денислав Станиславов Данаилов С.Димитрова теория да
Кристиян Александров Христов И.Малковски теория да
Лаора Танева Танева И.Георгиев теория да
Мария Иванова Златанова Т.Томов теория да
Илиян Ивайлов Димчев С.Малковски теория не

09.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Наташа Василева Илиева Н.Николов теория да
Митко Тхи До А.Александров теория да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов теория не
Паолина Николаева Минева И.Георгиев теория да

13.09.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Жаклин Радославова Ковачка Й.Ризов практика да
Валентин Вилианов Староманов С.Малковски практика не
Дамяна Станимирова Хаджигенова С.Малковски практика да
Боряна Георгиева Найденова С.Димитрова практика да
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова практика не
Димана Димитрова Димитрова С.Димитрова практика да
Ивайла Валентинова Кръстева С.Димитрова практика да
Николай Светломиров Селев С.Малковски практика да
Полина Миткова Ангелова И.Георгиев практика да
Стилиан Мирославов Лазаров С.Малковски практика не

13.09.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Румен Кирилов Иванов Т.Томов практика не
Цветан Захарий Ценов Т.Томов практика не
Цветислава Дилянова Георгиева Е.Ризов практика не
Светозара Светозарова Михайлова Е.Ризов практика да
Силвана Миткова Николова А.Александров практика не
Мария-Кети Емилова Гилова А.Александров практика да
Илиян Бориславов Георгиев А.Александров практика да
Дияна Валентинова Кехайова А.Александров практика да
Изабел Атанасова Кръстева А.Александров практика не
Виктор Елинов Топалов А.Александров практика да

07.09.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Илиян Ивайлов Димчев С.Малковски теория не
Стилиан Мирославов Лазаров С.Малковски теория да
Паолина Николаева Минева И.Георгиев теория не

03.09.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Светломиров Селев С.Малковски теория да
Радка Иванова Стефанова А.Александров теория да
Полина Миткова Ангелова И.Георгиев теория да
Константин Светославов Стойков И.Георгиев теория не
Александър Николаев Николов Т.Томов теория да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов теория не
Ангелина Владимирова Стоянова А.Александров теория да

02.09.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова практика не
Петър Петров Драганов С.Димитрова практика да
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов практика не
Анна Страхилова Николова Чаръкчиева А.Александров практика да
Стоянка Костадинова Симеонова И.Малковски практика да
Никол Миленова Димитрова И.Малковски практика да
Виктор Лозанов Стефанов К.Павлов практика да
Весела Тодорова Найденова Н.Николов практика не
Венелин Александров Крушовски С.Димитрова практика да
Румяна Михайлова Савова С.Димитрова практика да

25.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Александров Йорданов С.Малковски теория да
Зорница Емилова Клисуркина И.Малковски теория да

23.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ангелина Владимирова Стоянова А.Александров теория не

26.08.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Антонио Бранимиров Аврамов И.Байрактаров практика
Валентин Стоянов Йорданов И.Байрактаров практика да
Ева Христова Емфеджиева Н.Николов практика да
Алекс Силвиев Георгиев Н.Николов практика да
Станислава Борисова Йорданова -Томова Е.Ризов практика да
Цветислава Дилянова Георгиева Е.Ризов практика не
Ирен Божидарова Вълковска Е.Ризов практика да
Кристиян Емилов Тенев С.Малковски практика да
Ваня Яворова Григорова С.Малковски практика да
Дамяна Станимирова Хаджигенова С.Малковски практика не

20.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Румен Кирилов Иванов Т.Томов теория да
Александър Дойчинов Ранков Т.Томов теория не
Жаклин Радославова Ковачка Й.Ризов теория да

13.08.2021 от 15:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Светозара Светозарова Михайлова Е.Ризов теория да
Димана Димитрова Димитрова С.Димитрова теория да
Мирослав Игнатов Игнатов И.Малковски теория да

13.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Анелия Николаева Николова А.Александров теория
Симона Николаева Деспотова Н.Николов теория да

13.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Жаклин Радославова Ковачка Й.Ризов теория не
Станислава Борисова Йорданова -Томова Е.Ризов теория да
Мария-Кети Емилова Гилова А.Александров теория да

20.08.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Венелин Александров Крушовски С.Димитрова практика не
Румяна Михайлова Савова С.Димитрова практика не
Лариса Ангелчова Борисова С.Димитрова практика да
Дияна Валентинова Кехайова А.Александров практика не
Никол Миленова Димитрова И.Малковски практика не
Виктор Елинов Топалов А.Александров практика не
Изабел Атанасова Кръстева А.Александров практика не
Станислава Станиславова Бабукчиева А.Александров практика не
Марина Иванова Колчагова Е.Ризов практика не
Васка Симеонова Мицина И.Георгиев практика да

11.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лъчезар Йорданов Радев С.Димитрова теория
Цветислава Дилянова Георгиева Е.Ризов теория да
Виктор Лозанов Стефанов К.Павлов теория да
Виктория Здравкова Джакова С.Малковски теория да

12.08.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Валентин Стоянов Йорданов И.Байрактаров практика
Валентин Вилианов Староманов С.Малковски практика не
Емилия Владимирова Ленкова С.Малковски практика да
Александър Емилов Марков С.Малковски практика да
Ирена Лъчезарова Златинова А.Александров практика да
Стефани Александрова Кирова А.Александров практика да
Никол Венкова Стоилкова А.Александров практика да
Петър Петров Драганов С.Димитрова практика не
Мария Гроздева Иванова С.Димитрова практика да
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова практика не

03.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ирен Божидарова Вълковска Е.Ризов теория да
Виктор Лозанов Стефанов К.Павлов теория
Кристиян Емилов Тенев С.Малковски теория да
Виктория Здравкова Джакова С.Малковски теория не
Кристиян Николаев Кръстев Н.Николов теория не
Стоянка Костадинова Симеонова И.Малковски теория да

02.08.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивайла Валентинова Кръстева С.Димитрова теория да
Илиян Бориславов Георгиев А.Александров теория да
Дияна Валентинова Кехайова А.Александров теория да

26.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Радина Николаева Райнова-Петрова А.Александров теория да
Венелин Александров Крушовски С.Димитрова теория да
Стоянка Костадинова Симеонова И.Малковски теория не

19.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ирена Лъчезарова Златинова А.Александров теория да
Мария Гроздева Иванова С.Димитрова теория да
Валинтин Вилианов Староманов С.Малковски теория да
Ваня Яворова Григорова С.Малковски теория да
Стоянка Костадинова Симеонова И.Малковски теория не
Петър Петров Драганов С.Димитрова теория да

19.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Бориславова Попова С.Димитрова теория да
Никол Миленова Димитрова И.Малковски теория да

23.07.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Деян Ранков Клачар К.Павлов практика да
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов практика не
Ивалина Красимирова Пенева Й.Ризов практика да
Емилия Владимирова Ленкова С.Малковски практика не
Александър Емилов Марков С.Малковски практика не
Радослава Бойкова Петрова С.Малковски практика да
Мария Стойчева Радева С.Малковски практика да
Дамяна Станимирова Хаджигенова С.Малковски практика не
Ивайло Емилов Маринов С.Малковски практика да

19.07.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ния Росенова Ганчева И.Малковски практика да
Михаил Михайлов Касалийски И.Малковски практика да
Мирослав Александров Колев Н.Николов практика да
Мария Тодорова Станчева Н.Николов практика да
Лариса Ангелчова Борисова С.Димитрова практика не
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова практика не
Ваня Димитрова Терзова Е.Ризов практика да
Васка Симеонова Мицина И.Георгиев практика не
Илиян Бориславов Енчев И.Малковски практика да
Веселина Ивова Тодорова И.Георгиев практика да

12.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивалина Красимирова Пенева Й.Ризов теория да
Паулина Петрова Енчева С.Малковски теория да
Валинтин Стоянов Йорданов И.Байрактаров теория да

12.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стоянка Костадинова Симеонова И.Малковски теория не
Веселина Ивова Тодорова И.Георгиев теория да
Петър Петров Драганов С.Димитрова теория не
Румяна Михайлова Савова С.Димитрова теория да

06.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Стойчева Радева С.Малковски теория да
Изабел Атанасова Кръстева А.Александров теория да
Силвана Миткова Николова А.Александров теория да

05.07.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Дамяна Станимирова Хаджигенова С.Малковски теория да
Ивайло Емилов Маринов С.Малковски теория да
Михаил Михайлов Касалийски И.Малковски теория да
Никол Венкова Стоилкова А.Александров теория да
Алекс Силвиев Георгиев Н.Николов теория да
Петър Петров Драганов С.Димитрова теория не
Веселина Ивова Тодорова И.Георгиев теория не

30.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Алекс Силвиев Георгиев Н.Николов теория не
Мирослав Александров Колев Н.Николов теория да
Антонио Бранимиров Аврамов И.Байрактаров теория да
Силвана Миткова Николова А.Александров теория

29.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефани Александрова Кирова А.Александров теория да
Радослав Георгиев Илиев А.Александров теория не
Петър Петров Драганов С.Димитрова теория не
Румяна Михайлова Савова С.Димитрова теория не

28.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Марина Иванова Колчагова Е.Ризов теория да
Веселина Ивова Тодорова И.Георгиев теория не

25.06.2021 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Станислава Станиславова Бабукчиева А.Александров теория да
Силвана Миткова Николова А.Александров теория
Виктор Елинов Топалов А.Александров теория да
Ния Росенова Ганчева И.Малковски теория да
Боряна Георгиева Найденова И.Малковски теория да

25.06.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мирослав Александров Колев Н.Николов теория не
Елизабет Пламенова Клисуранова Й.Ризов теория да

28.06.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефани Владимирова Славова И.Байрактаров практика не
Деян Ранков Клачар К.Павлов практика не
Джейн Петрова Куманова А.Александров практика да
Любка Тиен Костова Н.Николов практика да
Георги Ивов Първанов Н.Николов практика да
Марсел-Кристиан Мартинов Славчев Н.Николов практика да
Валя Росенова Йорданова И.Георгиев практика не
Валентина Павлова Асенова А.Александров практика да

23.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Бориславов Миланов А.Александров теория не
Антонио Бранимиров Аврамов И.Байрактаров теория
Никол Миленова Димитрова И.Малковски теория не

14.06.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ева Христова Емфеджиева Н.Николов теория да

17.06.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Владимир Кирилов Цолов Т.Томов практика да
Георги Венелин Вачков Й.Ризов практика да
Марсел-Кристиан Мартинов Славчев Н.Николов практика не
Василка Тодорова Стоилова-Христова Е.Ризов практика да
Николай Ромилов Флоров Е.Ризов практика да
Стилиян Стефанов Димитров Е.Ризов практика да
Стефка Крумова Стефанова С.Малковски практика да
Лъчезар Ангелов Ангелов С.Малковски практика да
Йоанна Ивелинова Дучева С.Малковски практика да
Гергана Людмилова Ангелова С.Малковски практика не

14.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Яна Георгиева Литвин Й.Ризов теория да
Георги Ивов Първанов Н.Николов теория да
Деян Ранков Клачар К.Павлов теория да
Иван Мариянов Найденов Н.Николов теория да

09.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Весела Тодорова Найденова Н.Николов теория да
Илиян Бориславов Енчев А.Александров теория да
Емилия Владимирова Ленкова С.Малковски теория да
Даниел Бориславов Миланов А.Александров теория

02.06.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Светослав Цветанов Георгиев С.Димитрова теория да
Никол Миленова Димитрова И.Малковски теория не

02.06.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Любомирова Любенова И.Байрактаров практика да
Стефка Крумова Стефанова С.Малковски практика не
Лъчезар Ангелов Ангелов С.Малковски практика не
Георги Венелин Вачков Й.Ризов практика не
Василка Тодорова Стоилова-Христова Е.Ризов практика не
Виолета Владимирова Станкова Т.Томов практика не
Мария Димитрова Ламбова А.Александров практика да
Антон Атанасов Калмуков И.Георгиев практика да
Васка Симеонова Мицина А.Александров практика не
Стефани Владимирова Славова И.Байрактаров практика не

26.05.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Владимир Кирилов Цеков Т.Томов теория да
Джейн Петрова Куманова А.Александров теория да
Лариса Ангелчова Борисова С.Димитрова теория да

25.05.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Донка Захариева Александрова И.Георгиев практика да
Стефани Владимирова Славова И.Байрактаров практика не
Боряна Ганчева Стоянова Й.Ризов практика не
Александрър Петров Александров Й.Ризов практика да
Алекс Юлиянов Цанов А.Александров практика не
Надя Асенова Тодорова А.Александров практика да
Красимира Янчева Стойнева А.Александров практика не
Мирела Иванова Спасова А.Александров практика да
Васка Симеонова Мицина А.Александров практика не
Божидар Иванов Спасов А.Александров практика да

17.05.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лъчезар Ангелов Ангелов С.Малковски теория да

17.05.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стилиян Стефанов Димитров Е.Ризов теория да
Александър Емилов Марков С.Малковски теория да

14.05.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Йоанна Ивелинова Дучева С.Малковски теория да

13.05.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Радостина Детелинова Тошковска С.Малковски практика да
Петър Огнянов Янев Н.Николов практика да
Божидар Иванов Спасов А.Александров практика не
Димитър Симеонов Симеонов И.Георгиев практика да
Валя Росенова Йорданова И.Георгиев практика не
Цветомир Станиславов Виденов И.Георгиев практика не
Антон Атанасов Калмуков И.Георгиев практика не
Николай Ромилов Флоров Е.Ризов практика не
Василка Тодорова Стоилова-Христова Е.Ризов практика не
Виктор Георгиев Стаменов Е.Ризов практика да

11.05.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Донка Захариева Александрова И.Георгиев теория да
Мария Любомирова Любенова И.Байрактаров теория да

05.05.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Васка Симеонова Мицина А.Александров теория да
Лъчезар Ангелов Ангелов С.Малковски теория не

05.05.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Илиев Ангелов И.Малковски практика да
Виолета Владимирова Станкова Т.Томов практика не
Божидар Иванов Спасов А.Александров практика не
Ася Георгиева Тотева Н.Николов практика да
Боряна Ганчева Стоянова Н.Николов практика не
Галя Петрова Иванова Н.Николов практика да
Димитър Симеонов Симеонов А.Александров практика
Алекс Юлиянов Цанов А.Александров практика не
Красимира Янчева Стойнева А.Александров практика не
Надя Асенова Тодорова А.Александров практика не

27.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Венелин Вачков Й.Ризов теория да
Кристина Христова Медникарова И.Байрактаров теория да
Мария Димитрова Ламбова А.Александров теория да
Божидар Иванов Спасов А.Александров теория да

26.04.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Татяна Петрова Михайлова А.Александров практика да
Радостина Детелинова Тошковска С.Малковски практика не
Християн Петров Бачорски С.Малковски практика да
Весела Стойкова Димитрова С.Малковски практика да
Антон Атанасов Калмуков И.Георгиев практика не
Цветомир Станиславов Виденов И.Георгиев практика не
Денис Венциславов Яков С.Димитрова практика да
Георги Найденов Райчев С.Димитрова практика да
Йордан Свиленов Йорданов И.Байрактаров практика да
Стефани Владимирова Славова И.Байрактаров практика не

20.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Валя Росенова Йорданова И.Георгиев теория да
Николай Ромилов Флоров Е.Ризов теория да

16.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Надя Асенова Тодорова А.Александров теория да
Християн Петров Бачорски С.Малковски теория да
Виктор Георгиев Стаменов Е.Ризов теория да
Василка Тодорова Стоилова-Христова Е.Ризов теория да
Надка Димитрова Неделчева Т.Томов теория да

14.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Петров Александров Й.Ризов теория да
Гергана Людмилова Ангелова С.Малковски теория да

12.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Ромилов Флоров Е.Ризов теория не
Георги Илиев Ангелов И.Малковски теория да

13.04.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристиян Бориславов Алексов Й.Ризов практика да
Тония Иванова Машалова С.Димитрова практика да
Ванеса Валериева Василева И.Малковски практика да
Цветан Захарий Ценов Т.Томов практика не
Петър Силвов Методиев Т.Томов практика да
Петър Огнянов Янев Н.Николов практика не
Ася Георгиева Тотева Н.Николов практика не
Анелия Теодорова Темелакиева А.Александров практика да
Симона Иванова Войнова А.Александров практика да
Валентина Павлова Асенова А.Александров практика не

02.04.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Радостина Детелинова Тошковска С.Малковски теория да
Йордан Свиленов Йорданов И.Байрактаров теория да
Надка Димитрова Неделчева Т.Томов теория не
Любка Тиен Костова Н.Николов теория да

30.03.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветан Захарий Ценов Т.Томов практика не
Петър Силвов Методиев Т.Томов практика не
Алекс Юлиянов Цанов А.Александров практика не
Стефан Стефанов Петров И.Георгиев практика да
Цветомир Станиславов Виденов И.Георгиев практика не
Антон Атанасов Калмуков И.Георгиев практика не
Симона Иванова Войнова А.Александров практика не
Татяна Петрова Михайлова А.Александров практика не
Ивайло Валериев Пепелджийски А.Александров практика да
Димитър Симеонов Симеонов А.Александров практика не

26.03.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Димитър Симеонов Симеонов С.Малковски теория да
Георги Найденов Райчев С.Димитрова теория да

26.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Любка Тиен Костова Н.Николов теория не
Ванеса Валериева Василева И.Малковски теория да

23.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Димитър Симеонов Симеонов С.Малковски теория не
Цветомир Станиславов Виденов И.Георгиев теория да
Виолета Владимирова Станкова Т.Томов теория да
Анелия Теодорова Темелакиева А.Александров теория да

25.03.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Красимиров Славов С.Малковски практика да
Весела Стойкова Димитрова С.Малковски практика не
Борислав Радославов Козлеков С.Малковски практика да
Иво Георгиев Зафиров А.Александров практика не
Никол Петрова Цветкова А.Александров практика да
Шасине Исметова Далова И.Малковски практика не
Никол Бориславова Попова Е.Ризов практика да
Славка Янкова Димитрова К.Павлов практика не
Денис Венциславов Яков С.Димитрова практика не
Симеон Димитров Кръстев Й.Ризов практика да

15.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ванеса Валериева Василева И.Малковски теория
Ивайло Валериев Пепелджийски С.Малковски теория да
Стефан Стефанов Петров И.Георгиев теория да
Мирослава Щерева Достева И.Байрактаров теория да

12.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Татяна Петрова Михайлова А.Александров теория да

10.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Красимиров Славов С.Малковски теория да
Стефани Владимирова Славова И.Байрактаров теория да
Кристиян Бориславов Алексов Й.Ризов теория да
Никол Петрова Цветкова А.Александров теория да
Цветомир Станиславов Виденов И.Георгиев теория

11.03.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Борислав Радославов Козлеков С.Малковски практика не
Мариана Иванова Ценина С.Малковски практика да
Венера Иванова Паничарова С.Малковски практика да
Даниела Тончева Димова И.Байрактаров практика да
Мартин Кръстев Лапков И.Байрактаров практика да
Вили Николаева Донева И.Байрактаров практика да
Петър Георгиев Велинов И.Георгиев практика да
Симеон Димитров Кръстев Й.Ризов практика не
Мирела Иванова Спасова А.Александров практика не
Теодора Лалова Спасова А.Александров практика да

08.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Борислав Радославов Козлеков С.Малковски теория да
Мартин Кръстев Лапков И.Байрактаров теория да

02.03.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Петрова Цветкова А.Александров теория не
Ася Георгиева Тотева Н.Николов теория да
Мартин Кръстев Лапков И.Байрактаров теория
Весела Стойкова Димитрова С.Малковски теория да
Димитър Симеонов Симеонов С.Малковски теория не
Цветан Захарий Ценов Т.Томов теория да

25.02.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гергана Людмилова Ангелова С.Малковски теория да
Вили Николаева Донева И.Байрактаров теория да
Петър Георгиев Велинов И.Георгиев теория да
Денис Мирославов Миронов Й.Ризов теория да

04.03.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теменуга Бориславова Борисова Й.Ризов практика
Моника Бисерова Драготинова С.Малковски практика
Мария Тодорова Станчева Н.Николов практика
Шасине Исметова Далова И.Малковски практика
Коце Сашов Ангелов И.Георгиев практика
Стефани Стефанова Асенова И.Георгиев практика
Ренета Георгиева Райчинова А.Александров практика
Вероника Бисерова Василева А.Александров практика
Анна Страхилова Николова-Чаръкчиева А.Александров практика
Валентина Павлова Асенова А.Александров практика

24.02.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петър Огнянов Янев Н.Николов теория да

19.02.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниела Тончева Димова И.Байрактаров теория да
Тония Иванова Машалова С.Димитрова теория да
Мариана Иванова Ценина С.Малковски теория да

16.02.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Алекс Юлиянов Цанов А.Александров теория да
Теодора Лалова Спасова А.Александров теория да
Цветан Захарий Ценов Т.Томов теория не

15.02.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денис Венциславов Яков С.Димитрова теория да
Стефани Стефанова Асенова И.Георгиев теория да

18.02.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Ивайлов Иванов И.Байрактаров практика да
Ивелина Данчова Дарандашева И.Малковски практика да
Анна Страхилова Николова-Чаръкчиева А.Александров практика не
Александра Росенова Петрова А.Александров практика да
Анастасия Ивайлова Георгиева А.Александров практика да
Иво Георгиев Зафиров А.Александров практика не
Никифор Методиев Любомиров А.Александров практика да
Емил Анков Найденов Н.Николов практика да
Славка Янкова Димитрова К.Павлов практика не
Ренета Георгиева Райчинова А.Александров практика не

10.02.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вероника Бисерова Василева А.Александров практика не
Стефка Руменова Стефанова А.Александров практика да
Мирела Иванова Спасова А.Александров практика не
Танер Сунай Емин А.Александров практика да
Лилия Ивайлова Павлова С.Малковски практика да
Венера Иванова Паничарова С.Малковски практика не
Цветелина Велизарова Величкова С.Малковски практика да
Никол Любомирова Недева И.Георгиев практика да
Коце Сашов Ангелов И.Георгиев практика не
Теменуга Бориславова Борисова Й.Ризов практика не

02.02.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Венера Иванова Паничарова С.Малковски теория да
Симеон Димитров Кръстев Й.Ризов теория не
Кристиян Тодоров Тодоров Н.Николов теория да
Мартин Ивайлов Иванов И.Байрактаров теория да

03.02.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Йордан Иржи Христов Бидо практика да
Радка Василева Борисова Бидо практика да
Петър Ангелов Мирчев Бидо практика не
Мария Петрова Стоева Н.Николов практика да
Георги Веселинов Павлов И.Байрактаров практика да
Марио Илиев Илиев И.Малковски практика да
Спас Георгиев Спасов А.Александров практика да
Мария Веселинова Найденова А.Александров практика не
Валентина Павлова Асенова А.Александров практика не

25.01.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Вероника Бисерова Василева А.Александров теория да
Александра Росенова Петрова А.Александров теория да
Анастасия Ивайлова Георгиева А.Александров теория да
Коце Сашов Ангелов И.Георгиев теория да

26.01.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теменуга Бориславова Борисова Й.Ризов практика не
Иван Огнянов Желязков Т.Томов практика да
Силвестър Бориславов Сладунов И.Георгиев практика да
Биляна Цветанова Абаджиева Е.Ризов практика да
Никол Бориславова Попова Е.Ризов практика не
Боряна Ганчева Стоянова Н.Николов практика не
Любомир Радев Илиев Н.Николов практика да
Танер Сунай Емин Н.Николов практика не
Бидо Бидо практика да
Бидо Бидо практика да

26.01.2021 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Таила Бен Хаим Ифрах С.Димитрова практика да
Станислава Димитрова Стояновска С.Малковски практика да
Бойко Емилов Захариев С.Малковски практика да
Анна Страхилова Николова-Чаръкчиева А.Александров практика не
Мирела Иванова Спасова А.Александров практика не
Габриела Бисерова Чолева А.Александров практика не
Мартин Стоянов Стоянов А.Александров практика да
Натали Станиславова Христова А.Александров практика да
Асен Радославов Йорданов А.Александров практика не

18.01.2021 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ренета Георгиева Райчинова А.Александров теория да
Петър Силвов Методиев Т.Томов теория да

18.01.2021 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Славка Янкова Димитрова К.Павлов теория да
Цветелина Велизарова Величкова С.Малковски теория да
Галя Петрова Иванова Н.Николов теория да
Никол Любомирова Недева И.Георгиев теория да
Стефка Руменова Стефанова А.Александров теория да

21.12.2020 от 15:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Коце Сашов Ангелов И.Георгиев теория не

21.12.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Бориславова Попова Е.Ризов теория да
Никол Любомирова Недева И.Георгиев теория не
Шасине Исметова Далова И.Малковски теория да

18.12.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Марио Илиев Илиев И.Малковски теория да
Танер Сунай Емин Н.Николов теория да

21.12.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кирил Румянов Ангелов А.Александров практика да
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов практика да
Минка Асенова Асенова К.Павлов практика да
Георги Веселинов Павлов И.Байрактаров практика не
Кирил Викторов Андонов И.Байрактаров практика да
Гинка Иванова Дедева И.Георгиев практика да
Силвестър Бориславов Сладунов И.Георгиев практика не
Мартин Стоянов Стоянов А.Александров практика не
Катрин Александрова Гъркина А.Александров практика да
Ивелина Царинова Иванова А.Александров практика да

16.12.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Натали Станиславова Христова А.Александров практика не
Елена Тодорова Манчорова А.Александров практика не
Красимира Янчева Стойнева А.Александров практика не
Ивелина Царинова Иванова А.Александров практика не
Спас Георгиев Спасов А.Александров практика не
Весела Николаева Галева А.Александров практика да
Габриела Бисерова Чолева А.Александров практика не
Емил Анков Найденов Н.Николов практика
Божидар Атанасов Джуров Н.Николов практика да
Боряна Ганчева Стоянова Н.Николов практика не

09.12.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теменуга Бориславова Борисова Й.Ризов теория да
Танер Сунай Емин Н.Николов теория не
Силвестър Бориславов Сладунов И.Георгиев теория да

07.12.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Любомир Радев Илиев Н.Николов теория да
Силвестър Бориславов Сладунов И.Георгиев теория не
Бойко Емилов Захариев С.Малковски теория да

02.12.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Калоян Димитров Петров Н.Николов теория да
Георги Веселинов Павлов И.Байрактаров теория да
Мартин Стоянов Стоянов А.Александров теория да
Стефка Руменова Стефанова А.Александров теория не
Танер Сунай Емин Н.Николов теория не

25.11.2020 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Бориславова Попова Е.Ризов теория не
Георги Найденов Райчев С.Димитрова теория не
Марсел-Кристиан Славчев Мартинов Н.Николов теория да

25.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Тодорова Станчева Н.Николов теория да
Минка Асенова Асенова К.Павлов теория да
Катрин Александрова Гъркинина А.Александров теория да
Стефка Руменова Стефанова А.Александров теория не
Гинка Иванова Дедева И.Георгиев теория да
Кирил Викторов Андонов И.Байрактаров теория да

24.11.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елена Красимирова Андреева Е.Ризов практика да
Благовест Василев Симеонов Е.Ризов практика да
Теодора Росенова Василева И.Малковски практика да
Ивелина Данчова Дарандашева И.Малковски практика не
Михаела Георгиева Георгиева Н.Николов практика да
Иван Петьов Петков И.Георгиев практика да
Симона Венелинова Клая С.Димитрова практика да
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов практика не
Джани Даниеле Едоардо Бинда Й.Ризов практика да
Ивалина Богданова Велкова Й.Ризов практика не

24.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Стоянов Стоянов А.Александров теория не
Кирил Румянов Ангелов А.Александров теория да
Емил Анков Найденов Н.Николов теория да

17.11.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефка Веркова Малинова Н.Николов практика да
Костадин Мартинов Костадинов И.Георгиев практика да
Антон Анатолиев Антов С.Димитрова практика да
Даниел Константинов Христов С.Димитрова практика да
Натали Станиславова Христова А.Александров практика не
Пламен Николаев Кьосовски А.Александров практика да
Иванка Георгиева Иванова А.Александров практика да
Христина Джахид Ибрахимова А.Александров практика да
Елеонора Александрова Досева А.Александров практика не
Валентина Георгиева Илиева А.Александров практика да

17.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Петьов Петков И.Георгиев теория да
Мария Петрова Стоева Н.Николов теория да

13.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефка Крумова Стефанова С.Малковски теория да
Станислава Димитрова Стояновска С.Малковски теория да

09.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ванина Цветанова Петрова И.Малковски теория да
Весела Николаева Галева А.Александров теория да
Габриела Бисерова Чолева А.Александров теория да

10.11.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Моника Бисерова Драготинова С.Малковски практика не
Жаклин Ценова Тодорова С.Малковски практика да
Джани Даниеле Едоардо Бинда С.Малковски практика не
Любомира Венкова Ганчева-Карчева С.Малковски практика да
Даниел Йорданов Дамянов С.Малковски практика да
Таила Бен Хаим Ифрах С.Димитрова практика не
Виктор Николаев Гицов И.Георгиев практика да
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов практика не
Венета Владимирова Георгиева Н.Николов практика да
Симонна Калинова Дамянова А.Александров практика да

09.11.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диана Красимирова Димитрова Е.Ризов практика да
Йордан Тодоров Пенев Е.Ризов практика да
Емил Юриев Христов А.Александров практика да
Христина Джахид Ибрахимова А.Александров практика не
Ива Ивайлова Георгиева А.Александров практика да
Натали Станиславова Христова А.Александров практика не
Пламен Николаев Кьосовски А.Александров практика не
Елеонора Александрова Досева А.Александров практика не
Иванка Георгиева Иванова А.Александров практика не
Ерика Антонова Стефанова А.Александров практика да

03.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Константинов Христов С.Димитрова теория да
Теодора Росенова Василева И.Малковски теория да

02.11.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Спас Георгиев Спасов А.Александров теория да
Емил Анков Найденов Н.Николов теория

27.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Жаклин Ценова Тодорова С.Малковски теория да
Анна Страхилова Николова-Чаръкчиева А.Александров теория да
Благовест Василев Симеонов Е.Ризов теория
Антон Анатолиев Антов С.Димитрова теория да

26.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Моника Бисерова Драготинова С.Малковски теория да
Радослава Бойкова Петрова С.Малковски теория да

27.10.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елена Ангел Йовчева Н.Николов практика да
Виктория Владимирова Рангелова И.Малковски практика да
Нели Ивайлова Арабаджиева И.Байрактаров практика да
Росица Николаева Георгиева И.Байрактаров практика да
Сами Абдулнасер Мукбел С.Малковски практика да
Тина Бориславова Цакова Яланджиева С.Малковски практика да
Атина Василис Мавридис С.Малковски практика да
Любомира Венкова Ганчева-Карчева С.Малковски практика не
Андрей Йорданов Маринов С.Малковски практика да
Стефани Стефанова Славчева Т.Томов практика да

23.10.2020 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Йордан Тодоров Пенев Е.Ризов теория да
Антон Атанасов Калмуков И.Георгиев теория да
Никол Любомирова Недева И.Георгиев теория
Ива Ивайлова Георгиева А.Александров теория да

26.10.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Симонна Калинова Дамянова А.Александров практика не
Елица Свиленова Свиленова Е.Ризов практика да
Калоян Данаилов Дионисиев Е.Ризов практика да
Веселина Емилова Данева Е.Ризов практика да
Даниел Николаев Лалов Т.Томов практика да
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов практика не
Адриана Александрова Джамбазова А.Александров практика да
Валентина Павлова Асенова А.Александров практика не
Симона Венелинова Клая С.Димитрова практика не
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика да

19.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Пламен Николаев Кьосовски А.Александров теория да
Радослава Бойкова Петрова С.Малковски теория не
Виктор Николаев Гицов И.Георгиев теория да

16.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Костадин Мартинов Костадинов И.Георгиев теория да
Ива Ивайлова Георгиева А.Александров теория не
Ивелина Царинова Иванова А.Александров теория да
Валентина Георгиева Илиева А.Александров теория да

12.10.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Божидар Атанасов Джуров Н.Николов практика не
Биляна Георгиева Спаскова Й.Ризов практика да
Станимир Светланов Николов Й.Ризов практика да
Габриела Павлова Константинова К.Артъчки практика не
Ивана Димитрова Грудкова К.Артъчки практика не
Паулина Георгиева Калайджиева К.Артъчки практика да
Дейвид Едуардов Борисов К.Артъчки практика да
Ева Цветанова Дмитрова С.Евтимов практика да
Тина Николаева Панчева В.Иванов практика да

13.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктор Николаев Гицов И.Георгиев теория не
Иво Георгиев Зафиров А.Александров теория да
Михаела Георгиева Георгиева Н.Николов теория да

12.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Борислав Белославов Георгиев И.Малковски теория не
Диана Красимирова Димитрова Е.Ризов теория да
Елица Свиленова Свиленова Е.Ризов теория да
Мирела Иванова Спасова А.Александров теория да
Иванка Георгиева Иванова А.Александров теория да

12.10.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефани Стефанова Славчева Т.Томов практика не
Иван Димитров Димитров Т.Томов практика да
Александър Людмилов Пацов Т.Томов практика да
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов практика не
Мария Веселинова Найденова А.Александров практика не
Христина Джахид Ибрахимова А.Александров практика не
Димитър Красимиров Христов А.Александров практика да
Емил Юриев Христов А.Александров практика не
Симонна Калинова Дамянова А.Александров практика не
Георги Юриев Димитров А.Александров практика не

06.10.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Николаев Лалов Т.Томов теория да
Джани Даниеле Едоардо Бинда С.Малковски теория да

05.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Димитров Димитров Т.Томов теория да
Цветан Захарий Ценов Т.Томов теория не
Калоян Данаилов Дионисиев Е.Ризов теория да

06.10.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Бидо К.Артъчки практика не
Мила Георгиева Кънчева Е.Ризов практика да
Биляна Георгиева Спасова Й.Ризов практика не
Христина Христова Ангелова Й.Ризов практика да
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика не
Валентина Иванова Георгиева С.Димитрова практика да
Мариела Валентинова Тодорова С.Малковски практика да
Радостин Николаев Николов С.Малковски практика да
Габриела Александрова Тончева С.Малковски практика да
Даниел Йорданов Дамянов С.Малковски практика не

28.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Джани Даниеле Едоардо Бинда С.Малковски теория не
Сами Абдулнасер Мукбел С.Малковски теория да
Адриана Александрова Джамбазова А.Александров теория да
Симонна Калинова Дамянова А.Александров теория да
Красимира Янчева Стойнева А.Александров теория да

24.09.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Бойков Леков Н.Николов практика не
Митко Димитров Миланов Н.Николов практика да
Иван Огнянов Желязков Т.Томов практика не
Теодора Божидарова Апостолова Т.Томов практика да
Камелия Костадинова Костова И.Георгиев практика не
Виктор Любенов Петков И.Георгиев практика да
Калина Спасова Кожухарова А.Александров практика да
Изабел Игнатова Игнатова А.Александров практика да

21.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Натали Руменова Вучкова А.Александров теория не
Атина Василис Мавридис С.Малковски теория да
Виктория Владимирова Рангелова И.Малковски теория да
Росица Николаева Георгиева И.Байрактаров теория да
Димитър Красимиров Христов А.Александров теория да
Натали Станиславова Христова А.Александров теория да
Даниел Йорданов Дамянов С.Малковски теория да

18.09.2020 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елена Ангел Йовчева Н.Николов теория да
Елена Красимирова Андреева Е.Ризов теория да
Иво Зафиров Георгиев А.Александров теория не
Александър Людмилов Пацов Т.Томов теория да
Стефани Стефанова Славчева Т.Томов теория да
Станимир Светланов Николов Й.Ризов теория да

16.09.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивелина Данчова Дарандашева И.Малковски теория да
Изабел Игнатова Игнатова А.Александров теория да
Ерика Антонова Стефанова А.Александров теория да
Елеонора Александрова Досева А.Александров теория да

16.09.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Михаил Венциславов Цветанов Е.Ризов практика да
Цветомир Стоянов Дечев Е.Ризов практика да
Станислав Красимиров Стоилов Е.Ризов практика да
Мартин Иванов Станчев Е.Ризов практика да
Мила Георгиева Кънчева Е.Ризов практика не
Христина Христова Ангелова Й.Ризов практика не
Биляна Георгиева Спаскова Й.Ризов практика не

16.09.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Симона Венелинова Клая С.Димитрова практика не
Радостин Николаев Николов С.Малковски практика не
Глория Лъчезарова Лазарова С.Малковски практика да
Георги Руменов Теодосиев С.Димитрова практика да
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика не
Иван Огнянов Желязков Т.Томов практика не
Теодора Божидарова Апостолова Т.Томов практика не
Георги Юриев Димитров А.Александров практика не
Елизабет Емилиянова Ганчева А.Александров практика да
Анелия Красимирова Волойскова Н.Николов практика да

16.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Натали Станиславова Христова А.Александров теория не
Валентина Павлова Асенова А.Александров теория да
Габриела Александрова Тончева С.Малковски теория да
Даниел Йорданов Дамянов С.Малковски теория
Любослав Атанасов Сълев Т.Томов теория да
Камилия Костадинова Костова И.Георгиев теория да
Станимир Светланов Николов Й.Ризов теория не
Стефани Стефанова Славчева Т.Томов теория не

04.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иво Георгиев Зафиров А.Александров теория да
Георги Юриев Димитров А.Александров теория да
Иво Огнянов Желязков Т.Томов теория не

03.09.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гергана Георгиева Кутлева Т.Томов практика не
Методи Иванов Григоров И.Георгиев практика да
Михаил Венциславов Цветанов Е.Ризов практика не
Цветомир Стоянов Дечев Е.Ризов практика не
Ивайло Борисов Данаилов С.Малковски практика да
Ася Станиславова Сарафова С.Малковски практика да
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов практика да
Жасмина Жариева Атанасова А.Александров практика да
Даниел Костадинов Петров И.Байрактаров практика да
Ромина Атанасова Бахчеванска Й.Ризов практика да

03.09.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова теория да
Станимир Светланов Николов Й.Ризов теория
Даниел Йорданов Дамянов С.Малковски теория не
Биляна Георгиева Спасова Й.Ризов теория да
Камелия Костадинова Костова И.Георгиев теория

21.08.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Камелия Костадинова Костова И.Георгиев теория не
Елена Тодорова Манчорова А.Александров теория да
Биляна Георгиева Спасова Й.Ризов теория не
Теодора Божидарова Апостолова Т.Томов теория да

20.08.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Иванов Станчев Е.Ризов практика не
Борислав Иванов Гюров И.Малковски практика да
Елена Стоянова Николова И.Малковски практика да
Беркант Ананиев Исаев А.Александров практика не
Мария Веселинова Найденова А.Александров практика не
Кристиан Красимиров Славев А.Александров практика да

19.08.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктор Любенов Петков И.Георгиев теория да
Стефка Веркова Малинова Н.Николов теория да
Радостин Николаев Николов С.Малковски теория да
Калина Спасова Кожухарова А.Александров теория да

13.08.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Анелия Красимирова Волойскова Н.Николов практика не
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов практика не
Диян Буенов Боянов К.Павлов практика да
Камелия Каменова Русева Т.Томов практика да
Кристиан Красимиров Славев А.Александров практика не
Владислава Владкова Крушовска С.Димитрова практика да
Мартин Иванов Станчев Е.Ризов практика не
Цветомир Стоянов Дечев Е.Ризов практика не
Ася Станиславова Сарафова С.Малковски практика не
Ивайло Борисов Данаилов С.Малковски практика не

14.08.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Теодора Божидарова Апостолова Т.Томов теория не
Станислав Красимиров Стаменов С.Малковски теория да

10.08.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Руменов Теодосиев С.Димитрова теория да
Методи Иванов Григоров И.Георгиев теория да
Мартин Бойков Леков Н.Николов теория да
Даниел Бориславов Васев С.Малковски теория да
Иван Огнянов Желязков Т.Томов теория
Камелия Каменова Русева Т.Томов теория да
Калина Спасова Кожухарова А.Александров теория

03.08.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Михаил Венциславов Цветанов Е.Ризов теория да

03.08.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивайло Борисов Данаилов С.Малковски теория да
Диян Буенов Боянов К.Павлов теория да
Мариела Валентинова Тодорова С.Малковски теория да

04.08.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Любчов Борисов Н.Николов практика да
Андрей Петров Артарски Т.Томов практика да
Александра Бориславова Борисова И.Георгиев практика да
Диана Цветанова Събкова Й.Ризов практика да
Кристиян Христов Русев С.Димитрова практика да
Борислав Ангелов Спасов С.Димитрова практика да
Кристиан Красимиров Славев А.Александров практика не
Емил Юриев Христов А.Александров практика не
Мартин Юриев Арнаудов Н.Николов практика да

27.07.2020 от 09:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Жасмина Жариева Атанасова А.Александров теория да
Мария Веселинова Найденова А.Александров теория да
Глория Лъчезарова Лазарова С.Малковски теория да
Никол Любомирова Недева И.Георгиев теория

17.07.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никол Любомирова Недева И.Георгиев теория не
Владислава Владкова Крушовска С.Димитрова теория да
Кристиан Красимиров Славев А.Александров теория да
Ася Станиславова Сарафова С.Малковски теория да
Александра Бориславова Борисова И.Георгиев теория да

10.07.2020 от 09:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветомир Стоянов Дечев Е.Ризов теория да
Борислав Иванов Гюров И.Малковски теория да

14.07.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диана Цветанова Събкова Й.Ризов практика не
Гергана Георгиева Кутлева Т.Томов практика не
Галя Георгиева Бончева-Динева К.Павлов практика да
Ивана Петрова Койчева А.Александров практика не
Никифор Методиев Любомиров А.Александров практика да
Гергана Румянова Мантова А.Александров практика да
Радостин Венониев Димитров А.Александров практика да
Йоана Недялкова Раева Н.Николов практика да
Мария Николаева Русимова С.Малковски практика да

07.07.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристиан Красимиров Славев А.Александров теория не
Мартин Юриев Арнаудов Н.Николов теория да
Емил Юриев Христов А.Александров теория да

26.06.2020 от 15:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Андрей Петров Артарски Т.Томов теория да

26.06.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Владислава Владкова Крушовска С.Димитрова теория не
Борислав Ангелов Спасов С.Димитрова теория да

25.06.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Емил Юриев Христов А.Александров теория да

25.06.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Христиан Петров Томов И.Малковски практика да
Александра Емилова Йошева И.Георгиев практика да
Диана Людмилова Павлова С.Димитрова практика да
Мария Любомирова Любенова Н.Николов практика да
Теодор Емилов Ангелов Н.Николов практика да
Валентин Митов Генадиев С.Малковски практика да
Димитрия Димитрова Дудин С.Малковски практика не
Лилия Ивайлова Павлова С.Малковски практика не

25.06.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Иванов Станчев Е.Ризов теория да
Ивана Петрова Койчева А.Александров теория да
Никифор Методиев Любомиров А.Александров теория да
Даниел Костадинов Петров С.Малковски теория да

17.06.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Костадинов Петров С.Малковски теория не

17.06.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Емил Юриев Христов А.Александров теория не
Митко Димитров Миланов Н.Николов теория да

18.06.2020 от 09:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Илиян Венциславов Божинов Т.Томов практика да
Дилян Бисеров Иванов С.Малковски практика да
Боряна Ганчева Стоянова Н.Николов практика не
Цветанка Димитрова Пеневска И.Байрактаров практика да
Славина Петрова Китова И.Байрактаров практика не
Поли Тодорова Младенова И.Байрактаров практика да
Красимир Цветанов Пеев А.Александров практика да
Гергана Румянова Мантова А.Александров практика не
Вероника Иванова Тасева А.Александров практика да
Красимира Стоянова Стоянова А.Александров практика да

05.06.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Любчов Борисов Н.Николов теория да
Теодор Емилов Ангелов Н.Николов теория да

05.06.2020 от 09:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Емил Юриев Христов А.Александров теория не
Мария Николаева Русимова С.Малковски теория да
Митко Димитров Миланов Н.Николов теория не

04.06.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Валентин Митов Генадиев С.Малковски практика не
Калоян Стаменов Стойчев С.Малковски практика да
Ангелина Англова Георгиева Е.Ризов практика да
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов практика не
Любомира Енчева Михайлова Й.Ризов практика да
Габриела Цветанова Лозанова И.Байрактаров практика да
Поли Тодорова Младенова И.Байрактаров практика не
Красимир Цветанов Пеев А.Александров практика не
Виолина Венелинова Петкова А.Александров практика да
Величка Велинова Панова И.Малковски практика да

29.05.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Валентин Митов Генадиев С.Малковски теория да
Калоян Стаменов Стойчев С.Малковски теория да
Любомира Енчева Михайлова С.Малковски теория да
Симона Венелинова Клая С.Димитрова теория да

28.05.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Румен Данаилов Стоилов С.Малковски практика да
Дилян Бисеров Иванов С.Малковски практика не
Ангелина Ангелова Георгиева Е.Ризов практика не
Кристиян Христов Русев С.Димитрова практика не
Димитър Трайчев Райчев И.Малковски практика да
Джавад Малекпур Н.Николов практика да
Красимира Стоянова Стоянова А.Александров практика не
Цветанка Димитрова Пеневска И.Байрактаров практика не
Славина Петрова Китова И.Байрактаров практика не
Александра Емилова Йошева И.Георгиев практика не

26.05.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Галя Георгиева Бончева-Динева К.Павлов теория да
Боряна Ганчева Стоянова Н.Николов теория да
Поли Тодорова Младенова И.Байрактаров теория да
Величка Велинова Панова И.Малковски теория да
Румен Данаилов Стоилов С.Малковски теория да

20.05.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Христиан Петров Томов И.Малковски практика не
Методи Иванов Григоров И.Георгиев практика не
Владимир Тодоров Маринов Т.Томов практика да
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов практика не
Алекс Валериев Гъралийски Й.Ризов практика да
Виолина Венелинова Петкова А.Александров практика не
Ива Красимирова Иванова И.Малковски практика да
Ивана Антон Николова А.Александров практика да
Ники Николов А.Александров практика не
Красимир Цветанов Пеев А.Александров практика не

18.05.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Любомирова Любенова Н.Николов теория да
Гергана Румянова Мантова А.Александров теория да
Диана Людмилова Павлова С.Димитрова теория да
Александра Емилова Йошева И.Георгиев теория да

13.05.2020 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Илиян Венциславов Божинов Т.Томов теория да
Божидар Атанасов Джуров Н.Николов теория да
Митко Димитров Миланов Н.Николов теория не
Любомира Венкова Ганчева-Карчева С.Малковски теория да
Лилия Ивайлова Павлова С.Малковски теория да
Гергана Георгиева Кутлева Т.Томов теория да

13.05.2020 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Габриела Цветанова Лозанова И.Байрактаров теория да
Мила Георгиева Кънчева Е.Ризов теория да
Никифор Методиев Любомиров А.Александров теория

10.03.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Красимира Стоянова Стоянова А.Александров теория да
Йоанна Валентинова Георгиева-Тодорова Е.Ризов теория да
Ангелина Ангелова Георгиева Е.Ризов теория да
Дилян Бисеров Иванов С.Малковски теория да
Анелия Красимирова Волойскова Н.Николов теория да

11.03.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Костадинов Тодоров С.Малковски практика да
Димитрия Димитрова Дудин С.Малковски практика не
Елица Марчелова Атанасова С.Малковски практика да
Петър Сашков Ваклинов С.Малковски практика да
Славина Петрова Китова И.Байрактаров практика не
Цветанка Димитрова Пеневска И.Байрактаров практика не
Денис Ивайлов Манов И.Байрактаров практика да
Владимир Тодоров Маринов Т.Томов практика не
Кристиян Вангелов Стойчев И.Георгиев практика да
Алекс Росенов Илиев Н.Николов практика да

04.03.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Росен Атанасов Атанасов С.Малковски теория
Димитър Трайчев Райчев И.Малковски теория да
Ивана Антон Николова А.Александров теория да

27.02.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елизабет Емилиянова Ганчева А.Александров теория да
Радостин Венониев Димитров А.Александров теория да
Ники Николов А.Александров теория да

27.02.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Светослав Славчев Величков А.Александров практика да
Момчил Свиленов Младенов А.Александров практика да
Вероника Иванова Тасева А.Александров практика не
Филип - Теодор Станимиров Тодоров Н.Николов практика да
Джавад Малекпур Н.Николов практика не
Владимир Тодоров Маринов Т.Томов практика не
Цветелина Николаева Генкова С.Димитрова практика да
Мирослав Стефанов Кузев Т.Костадинов практика да
Александра Иванова Чолакова Бидо практика не

19.02.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александрина Александрова Иванова Й.Ризов практика да
Кристиян Вангелов Стойчев И.Георгиев практика не
Мартин Бисеров Благоев А.Александров практика да
Алекс Росенов Илиев Н.Николов практика не
Димитрия Димитрова Дудин С.Малковски практика не
Филип Ангелов Ангелов С.Малковски практика да
Мартин Захариев Йоцов И.Малковски практика да
Бисер Цветанов Петров И.Малковски практика не
Христиан Петров Томов И.Малковски практика не
Ина Якимова Недева И.Малковски практика да

18.02.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Красимир Цветанов Пеев А.Александров теория да
Виолина Венелинова Петкова А.Александров теория да
Елица Марчелова Атанасова С.Малковски теория да
Георги Костадинов Тодоров С.Малковски теория да
Петър Сашков Ваклинов С.Малковски теория да
Андрей Йорданов Маринов С.Малковски теория да
Божидар Атанасов Джуров Н.Николов теория не

14.02.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елизабет Емилиянова Ганчева А.Александров теория не
Ники Николов А.Александров теория не
Цветанка Димитрова Пенковска И.Байрактаров теория да

06.02.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мариян Димитров Илиев А.Александров практика да
Леонардо Николаев Нейчев Е.Ризов практика да
Цанислава Пламенова Андреева Т.Томов практика да
Мирослав Стефанов Кузев Т.Костадинов практика не
Моника Карамфилова Димитрова А.Александров практика да
Павел Борисов Василев Я.Тодоров практика не
Бояна Божидарова Боянова Я.Тодоров практика да
Младен Бисеров Иванов Я.Тодоров практика да
Калина Ивайлова Величкова А.Александров практика да
Мартин Бориславов Христов Т.Томов практика да

04.02.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Десислава Тодорова Търкаланова И.Малковски теория да
Станислав Крумов Славчев И.Цолова теория да
Кристиян Вангелов Стойчев И.Георгиев теория да
Нора Димитрова Чолакова-Керекчийска Т.Томов теория да
Славина Петрова Китова И.Байрактаров теория не
Владимир Тодоров Маринов Т.Томов теория да
Алекс Валериев Гъралийски Й.Ризов теория да

29.01.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ирина Георгиева Ланзова А.Александров практика да
Калина Ивайлова Величкова А.Александров практика не
Оля Йорданова Йорданова Й.Ризов практика да
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов практика да
Михаил Мирославов Михайлов Т.Томов практика да
Мартин Бориславов Христов Т.Томов практика не
Мирела Емилова Калчева К.Павлов практика да
Йордан Константинов Ризов И.Георгиев практика да
Никола Богданов Витанов С.Димитрова практика да
Моника Карамфилова Димитрова А.Александров практика не

27.01.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Филип-Теодор Станимиров Тодоров Н.Николов теория да
Цветелина Николаева Генкова С.Димитрова теория да
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов теория да

21.01.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Моника Карамфилова Димитрова А.Александров теория да
Светослав Славчев Величков А.Александров теория да
Кристиян Вангелов Стойчев И.Георгиев теория не
Мирослав Стефанов Кузев Т.Костадинов теория да

22.01.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Георгиев Кръстев И.Малковски практика да
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов практика не
Александър Николаев Иванов Й.Ризов практика да
Димитрия Димитрова Дудин С.Малковски практика не
Иван Георгиев Търкаланов С.Малковски практика да
Ариана Дауд Еброхимхел С.Малковски практика да
Мариян Димитров Илиев А.Александров практика не
Ирена Иванова Паскалева А.Александров практика да
Петър Бойков Петров А.Александров практика да
Николета Илианова Илиева А.Александров практика да

15.01.2020 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристиян Вангелов Стойчев И.Георгиев теория не
Вероника Иванова Тасева А.Александров теория да
Мирослав Стефанов Кузев Т.Костадинов теория не
Мартин Захариев Йоцов И.Малковски теория да
Джавад Малекпур Н.Николов теория да

09.01.2020 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивана Тодор Наумова Б.Лазаров практика да
Николета Илианова Илиева А.Александров практика не
Ивет Калинова Стойчева И.Георгиев практика да
Кристиян Ивайлов Малковски Бидо практика да
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов практика не
Масимилияна Владимирова Максимова Й.Ризов практика не
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика не
Мирела Емилова Калчева К.Павлов практика
Николай Борисов Кирилов К.Павлов практика да

18.12.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гергин Гергинов Тодоров Й.Ризов теория не
Мирослав Стефанов Кузев Т.Костадинов теория не
Калина Ивайлова Величкова А.Александров теория да

17.12.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Алекс Росенов Илиев Н.Николов теория да
Иван Георгиев Търкаланов С.Малковски теория да
Йордан Константинов Ризов И.Георгиев теория да
Вероника Иванова Тасева А.Александров теория не
Петър Бойков Петров А.Александров теория да

12.12.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ангел Димчев Йорданов Т.Томов практика да
Калин Калинов Колев С.Малковски практика да
Ивет Стойчева Калинова И.Георгиев практика не
Данка Кирилова Цанова А.Александров практика да
Виктория Василева Гирова А.Александров практика не
Кристияна Пламенова Николова А.Александров практика да
Георги Георгиев Кръстев И.Малковски практика не
Петър Цветанов Николов И.Малковски практика да
Оля Йорданова Йорданова Й.Ризов практика не
Цветан Емилов Иванчев Н.Николов практика да

11.12.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивана Теодор Наумова Б.Лазаров теория да

06.12.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Георгиев Търкаланов С.Малковски теория не

06.12.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Деница Димитрова Тонева Б.Лазаров теория да
Ирина Георгиева Ланзова А.Александров теория да
Ирена Иванова Паскалева А.Александров теория да
Калин Калинов Колев С.Малковски теория да
Йордан Константинов Ризов И.Георгиев теория не
Никола Богданов Витанов С.Димитрова теория да
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов теория да
Станислав Крумов Славчев И.Цолова теория не

02.12.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Христиан Петров Томов И.Малковски теория да
Максимилиана Владимирова Максимова Й.Ризов теория да

05.12.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Леонардо Николаев Нейчев Е.Ризов практика не
Христо Петров Маргов Е.Ризов практика да
Александра Ангелова Стойкова С.Малковски практика да
Елисавета Салам Раджаб С.Малковски практика не
Марая Христова Асенова С.Малковски практика да
Христина Христова Ангелова Й.Ризов практика не
Илиян Димитров Дамбов Т.Костадинов практика да
Цанислава Пламенова Андреева Т.Томов практика не
Методи Иванов Григоров И.Георгиев практика не
Николета Илианова Илиева А.Александров практика не

27.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов теория не
Никола Богданов Витанов С.Димитрова теория не
Станислав Крумов Славчев И.Цолова теория не

25.11.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Георгиев Кръстев И.Байрактаров практика не
Ина Якимова Недева И.Малковски практика не
Денислав Иванов Дишлийски И.Малковски практика да
Методи Иванов Григоров И.Георгиев практика
Ивет Калинова Стойчева И.Георгиев практика не
Александър Борисов Борисов Т.Томов практика да
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика да
Виктория Василева Гирова А.Александров практика не
Кристияна Пламенова Николова А.Александров практика не
Христина Ивайлова Панова А.Александров практика да

21.11.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ния Николаева Деспотова Н.Николов практика да
Николета Илианова Илиева А.Александров практика не
Анна Георгиева Георгиева А.Александров практика да
Димитър Любомиров Керанов А.Александров практика да
Радинела Благоева Митева Й.Ризов практика не
Христина Христова Ангелова Й.Ризов практика не
Никол Александрова Стоянова С.Малковски практика да
Елисавета Салам Раджаб С.Малковски практика не
Александра Ангелова Стойкова С.Малковски практика не
Василена Албенова Василева С.Малковски практика не

19.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Васил Илиев Кьосев Й.Ризов теория не
Оля Йорданова Йорданова Й.Ризов теория да
Йордан Константинов Ризов И.Георгиев теория не
Момчил Свиленов Младенов А.Александров теория да
Марая Христова Асенова С.Малковски теория да
Петър Цветанов Николов И.Малковски теория да

15.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивет Калинова Стойчева И.Георгиев теория да

13.11.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петя Иванова Дановска С.Димитрова практика да
Габриела Василева Малинова Й.Ризов практика не
Мартин Бориславов Христов Т.Томов практика не
Илиян Димитров Дамбов Т.Костадинов практика не
Димитър Любомиров Керанов А.Александров практика не
Вестина Александрова Пальова А.Александров практика да
Александра Ангелова Стойкова С.Малковски практика не
Елисавета Салам Раджаб С.Малковски практика не
Анелия Пламенова Докузанова С.Малковски практика да
Радинела Благоева Митева Й.Ризов практика не

15.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Филип Ангелов Ангелов Б.Лазаров теория да
Венета Владимирова Георгиева Н.Николов теория да
Александър Борисов Борисов Т.Томов теория да
Георги Георгиев Шопов И.Малковски теория да
Никола Богданов Витанов С.Димитрова теория не
Христо Петров Маргов Е.Ризов теория да
Димитрия Димитрова Дудин С.Малковски теория да
Антоана Пламенова Шентова И.Цолова теория да
Станислав Крумов Славчев И.Цолова теория не
Николета Илианова Илиева А.Александров теория да
Мирела Емилова Калчева К.Павлов теория да

11.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денислав Иванов Дишлийски И.Малковски теория да
Николай Борисов Кирилов К.Павлов теория не
Анна Георгиева Георгиева А.Александров теория да
Кристиян Тихомиров Стойнев Т.Костадинов теория не
Христина Христова Ангелова Й.Ризов теория да

07.11.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктория Василева Гирова А.Александров теория да
Ивет Калинова Стойчева И.Георгиев теория не
Радинела Благоева Митева Й.Ризов теория да

06.11.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Георги Георгиев Кръстев И.Байрактаров практика не
Моника Радославова Георгиева А.Александров практика да
Гергана Христова Тафраджийска А.Александров практика да
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика не
Яна Янкова Проданова Т.Томов практика да
Цанислава Пламенова Андреева Т.Томов практика не
Златка Милчова Стоянова Е.Ризов практика да
Али Реза Джафари Е.Ризов практика да
Ясен Петров Йорданов С.Малковски практика да
Цветанка Ефтимова Крумова А.Александров практика да

29.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елисавета Салам Раджаб С.Малковски теория да
Вестина Александрова Пальова А.Александров теория да
Христина Ивайлова Панова А.Александров теория не
Катрин Александрова Гъркинина А.Александров теория не
Мирела Емилова Калчева К.Павлов теория не

23.10.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Василена Албенова Василева С.Малковски практика не
Теодора Георгиева Търкаланова С.Малковски практика да
Александър Александров Ангелков С.Малковски практика да
Красимир Маринов Пеев С.Малковски практика да
Гергана Христова Тафраджийска А.Александров практика не
Николета Емилова Петрова А.Александров практика да
Петър Петров Христов И.Малковски практика да
Ина Якимова Недева И.Малковски практика не
Ивелина Ивайлова Атанасова И.Георгиев практика не
Мартин Илиянов Стоянов И.Георгиев практика да

25.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александрина Александрова Иванова Й.Ризов теория да
Димитър Любомиров Керанов А.Александров теория да
Никол Александрова Стоянова С.Малковски теория да
Христиан Петров Томов И.Малковски теория не

18.10.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Станислав Крумов Славчев И.Цолова теория не
Николета Емилова Петрова А.Александров теория не
Кристияна Пламенова Николова А.Александров теория да
Михаил Мирославов Михайлов Т.Томов теория да

15.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветанка Ефтимова Крумова А.Александров теория да
Красимир Маринов Пеев С.Малковски теория да
Мартин Илиянов Стоянов И.Георгиев теория да

17.10.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Надежда Каменова Захариева Н.Николов практика да
Габриела Валентинова Николова Б.Лазаров практика да
Георги Георгиев Кръстев И.Байрактаров практика не
Михаил Михайлов Бебин Й.Ризов практика да
Александра Ангелова Стойкова С.Малковски практика не
Александър Александров Ангелков С.Малковски практика не
Ясен Петров Йорданов С.Малковски практика не
Йорданка Илиева Говедарска С.Малковски практика да
Марина Александрова Бадалска Т.Костадинов практика да
Георги Илиянов Петров Н.Николов практика да

14.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гергана Христова Тафраджийска А.Александров теория да
Петър Петров Христов И.Малковски теория да

08.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Илиянов Стоянов И.Георгиев теория не
Христина Христова Ангелова Й.Ризов теория не
Илиян Димитров Дамбов Т.Костадинов теория да

10.10.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристина Стефанова Георгиева С.Малковски практика да
Ваня Росенова Асенова Н.Николов практика да
Елина Стефанова Петрова И.Георгиев практика да
Кристина Ивайлова Дюлгерова И.Георгиев практика да
Маргарита Димитрова Димитрова И.Георгиев практика да
Александър Любомиров Михайлов Т.Томов практика да
Петя Наскова Иванова Т.Томов практика да
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика не
Патрисия Руменова Борисова И.Цолова практика да
Рени Георгиева Димитрова Б.Лазаров практика да

07.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Гергана Христова Тафраджийска А.Александров теория не
Василена Албенова Василева С.Малковски теория да
Теодора Георгиева Търкаланова С.Малковски теория да
Ромина Атанасова Бахчеванска Й.Ризов теория да

01.10.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Леонардо Николаев Нейчев Е.Ризов теория да
Ивелина Ивайлова Атанасова И.Георгиев теория да

03.10.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Сашка Соколов Б.Лазаров практика да
Александър Александров Ангелков С.Малковски практика
Ясен Петров Йорданов С.Малковски практика
Марина Александрова Бадалска Т.Костадинов практика не
Антон Иванов Чопаров Т.Костадинов практика да
Михаел Арменак Тахмизян Й.Ризов практика не
Спас Василев Найденов Й.Ризов практика да
Надежда Каменова Захариева Н.Николов практика не
Георги Илиянов Петров Н.Николов практика
Венцислав Иванов Атанасов Н.Николов практика да

27.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петя Иванова Дановска С.Димитрова теория да

24.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петя Наскова Иванова Т.Томов теория да
Кристина Стефанова Георгиева С.Малковски теория да
Гергана Христова Тафраджийска А.Александров теория не
Рени Георгиева Димитрова Б.Лазаров теория да
Антоана Пламенова Шентова И.Цолова теория не
Георги Георгиев Кръстев И.Байрактаров теория да

25.09.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Патрисия Руменова Борисова И.Цолова практика не
Елина Стефанова Петрова И.Георгиев практика не
Ива Божидарова Мехлемова Т.Костадинов практика да
Борис Красимиров Пенев К.Павлов практика да
Елизабета Иванова Петрова А.Александров практика да
Абигейл-Мадлен Илонова Михайлова А.Александров практика да
Алекс Кирилов Грозданов А.Александров практика да
Митко Симеонов Генчев С.Малковски практика да
Мария Стефанова Джоганова С.Малковски практика да
Мартин Методиев Владимиров А.Александров практика да

18.09.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветан Емилов Иванчев Н.Николов теория да

18.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Стефанова Джоганова С.Малковски теория да
Моника Радославова Георгиева А.Александров теория да
Габриела Василева Малинова Й.Ризов теория да

20.09.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Галя Иванова Павлова Е.Ризов практика да
Мариела Мариова Евтимова Е.Ризов практика да
Цанислава Пламенова Андреева Т.Томов практика не
Йоанна Томова Йорданова Б.Лазаров практика да
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика не

17.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристина Ивайлова Дюлгерова И.Георгиев теория да
Маргарита Димитрова Димитрова И.Георгиев теория да
Ивелина Ивайлова Атанасова И.Георгиев теория не
Алекс Кирилов Грозданов А.Александров теория да

10.09.2019 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветан Емилов Иванчев Н.Николов теория не
Ния Николаева Деспотова Н.Николов теория да
Кристиян Тихомиров Стойнев Т.Костадинов теория не

12.09.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елина Стефанова Петрова И.Георгиев практика не
Патрисия Руменова Борисова И.Цолова практика не
Йоанна Йорданова Манолова Б.Лазаров практика да
Димитър Антов Антов Т.Томов практика да
Мартин Бориславов Христов Т.Томов практика не
Боян Ранков Клачар К.Павлов практика да
Борис Красимиров Пенев К.Павлов практика не
Стилиян Антоанетов Трайков Н.Николов практика да
Радислав Бисеров Киров Н.Николов практика да
Цвета Иванова Джиджева А.Александров практика да

09.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Златка Милчова Стоянова Е.Ризов теория да
Цвета Иванова Джиджева А.Александров теория да
Венцислав Иванов Атанасов Н.Николов теория да

03.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Борис Красимиров Пенев К.Павлов теория да
Яна Янкова Проданова Т.Томов теория да
Цветан Емилов Иванчев Н.Николов теория не
Михаил Михайлов Бебин Й.Ризов теория да

29.08.2019 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Александров Ангелков С.Малковски теория да

04.09.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Никола Владимиров Димитров И.Цолова практика да
Стефан Борисов Банов И.Цолова практика да
Стефан Тодоров Василев Т.Томов практика да
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика не
Мартин Бисеров Благоев А.Александров практика не
Абигейл-Мадлен Илонова Михайлова А.Александров практика не
Мартин Методиев Владимиров А.Александров практика не
Митко Симеонов Ганчев С.Малковски практика не
Емма Антонова Николова С.Малковски практика да
Ясен Петров Йорданов С.Малковски практика не

02.09.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елизабета Иванова Петрова А.Александров теория да
Марина Александрова Бадалска Т.Костадинов теория да
Надежда Каменова Захариева Н.Николов теория да

28.08.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Боян Ранков Клачар К.Павлов практика не
Галя Иванова Павлова Е.Ризов практика не
Ива Красимирова Иванова И.Малковски практика не
Михаела Росенова Костадинова И.Малковски практика да
Жулиета Владимирова Деспотова Н.Николов практика да
Стилиян Антоанетов Трайков Н.Николов практика не
Таня Асенова Асенова Н.Николов практика да
Елисавета Асенова Балтова С.Малковски практика да
Вероника Бойкова Кирилова С.Малковски практика не
Цветан Цветанов Латинов С.Малковски практика да

27.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Али Реза Джафари Е.Ризов теория да
Патрисия Руменова Борисова И.Цолова теория да
Стефан Борисов Банов И.Цолова теория да
Радислав Бисеров Киров Н.Николов теория да
Ваня Росенова Асенова Н.Николов теория да

26.08.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мария Кирилова Кирилова А.Александров практика да
Теодора Костадинова Димитрова Й.Ризов практика да
Сашка Соколов Б.Лазаров практика не
Йоанна Йорданова Манолова Б.Лазаров практика не
Йоанна Томова Йорданова Б.Лазаров практика не

23.08.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ива Божидарова Мехлемова Т.Костадинов теория да

23.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ясен Петров Йорданов С.Малковски теория да

20.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мартин Бориславов Христов Т.Томов теория да
Никола Владимиров Димитров И.Цолова теория да
Виктория Петрова Костова С.Малковски теория не

19.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цанислава Пламенова Андреева Т.Томов теория да
Емма Антонова Николова С.Малковски теория да

21.08.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лора Валентинова Стоянова Т.Костадинов практика да
Калоян Георгиев Петров Н.Николов практика да
Мерлин Петрова Делчева И.Байрактаров практика да
Данаил Геодимов Георгиев Н.Николов практика да
Юлиан Димитров Тумбарски А.Александров практика да
Спас Василев Найденов Й.Ризов практика не
Мартин Методиев Владимиров А.Александров практика не
Натали Марио Иванова А.Александров практика да
Ирена Милкова Велчева С.Димитрова практика да
Мария Кирилова Кирилова А.Александров практика не

09.08.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Спас Василев Найденов Й.Ризов теория да

14.08.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Йоанна Руменова Китанова А.Александров практика да
Мария Кирилова Кирилова А.Александров практика не
Наделина Евгениева Станева И.Малковски практика да
Ива Красимирова Иванова И.Малковски практика не
Боян Ранков Клачар К.Павлов практика не
Калоян Лозанов Христов Т.Томов практика не
Катрин Димитрова Пенчева Т.Томов практика да
Ангел Димчев Йорданов Т.Томов практика не
Цветанка Георгиева Георгиева Н.Николов практика да
Калина Иринова Иванова И.Цолова практика да

09.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Леонардо Николаев Нейчев Е.Ризов теория не

05.08.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Спас Василев Найденов Й.Ризов теория
Йоанна Йорданова Манолова Б.Лазаров теория да
Мартин Бисеров Благоев А.Александров теория да
Виктория Петрова Костова С.Малковски теория не
Данаил Геодимов Георгиев Н.Николов теория да

29.07.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Йоанна Томова Йорданова Б.Лазаров теория да
Михаела Росенова Костадинова И.Малковски теория да

29.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елина Стефанова Петрова И.Георгиев теория да
Абигейл-Мадлен Илонова Михайлова А.Александров теория да

29.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Натали Марио Иванова А.Александров теория да
Вероника Бойкова Кирилова С.Малковски теория да
Юлиан Димитров Тумбарски А.Александров теория да
Ирена Милкова Велчева С.Димитрова теория да
Габриела Валентинова Николова Б.Лазаров теория да

23.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Абигейл -Мадлен Илонова Михайлова А.Александров теория не
Катрин Димитрова Пенчева Т.Томов теория да

22.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Жулиета Владимирова Деспотова Н.Николов теория не
Калоян Лозанов Христов Т.Томов теория да
Натали Марио Иванова А.Александров теория не
Елина Стефанова Петрова И.Георгиев теория не
Мерлин Петрова Делчева И.Байрактаров теория не
Елица Марчелова Атанасова С.Малковски теория не

23.07.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Галя Иванова Павлова Е.Ризов практика да
Калина Иринова Иванова И.Цолова практика не
Методи Иванов Григоров И.Георгиев практика не
Денис Ивайлов Александров И.Георгиев практика да
Теодора Костадинова Димитрова Й.Ризов практика не
Александър Николаев Иванов Й.Ризов практика не
Аделина Ангелова Алексиева Й.Ризов практика да
Димитър Антонов Антонов Т.Томов практика не
Мартин Кирилов Тончев Т.Томов практика да
Стефан Тодоров Василев Т.Томов практика не

15.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Антон Иванов Чопаров Т.Костадинов теория да
Елица Марчелова Атанасова С.Малковски теория

05.07.2019 от 14:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Боян Ранков Клачар Н.Николов теория да
Йоанна Руменова Китанова А.Александров теория да
Александра Ангелова Стойкова С.Малковски теория да
Аделина Ангелова Алексиева Й.Ризов теория да

10.07.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Симеонов Станков И.Байрактаров практика да
Боян Станиславов Борисов С.Димитрова практика да
Денис Ивайлов Александров И.Георгиев практика не
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика да
Александър Николаев Иванов Й.Ризов практика не
Леда Анреева Петрова С.Малковски практика да
Александър Илков Ромеев А.Александров практика да
Боян Викторов Радулов Н.Николов практика да
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика не

03.07.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Димитър Антов Антов Т.Томов теория да
Цветанка Георгиева Георгиева Н.Николов теория да
Георги Илиянов Петров Н.Николов теория да

02.07.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Михаил Желчов Генов А.Александров практика да
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова практика не
Иван Иванов Христов Й.Ризов практика да
Кристиан Ивайлов Панталеев И.Малковски практика да
Валентин Георгиев Иванов И.Малковски практика да
Калоян Георгиев Петров Н.Николов практика не
Катерина Ивайлова Георгиева Бидо практика да
Екатерина Михайловна Маринова Бидо практика да
Петър Ивайлов Петров Бидо практика да

25.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветанка Георгиева Георгиева Н.Николов теория не
Цветан Цветанов Латинов С.Малковски теория да

24.06.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Илков Ромеев А.Александров теория да
Иван Симеонов Станков И.Байрактаров теория да
Ива Красимирова Иванова Т.Томов теория да
Димитър Антонов Антонов Т.Томов теория не
Антон Иванов Чопаров Т.Костадинов теория не

25.06.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Денис Ивайлов Александров И.Георгиев практика не
Стефан Тодоров Василев Т.Томов практика не
Галя Иванова Павлова Е.Ризов практика не
Алекс Николаев Николов А.Александров практика да
Александър Николаев Иванов Й.Ризов практика не
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика не
Стефани Валентинова Петрова Н.Николов практика да
Виолета Иванова Маасарани Н.Николов практика да
Николай Пенков Цоков Н.Николов практика да
Мартин Кирилов Тончев Т.Томов практика не

13.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветан Цветанов Латинов С.Малковски теория не

17.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Димитър Антонов Антонов Т.Томов теория не

17.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Антон Иванов Чопаров Т.Костадинов теория не
Катрин Бориславова Костова Е.Ризов теория да
Леда Анреева Петрова С.Малковски теория да
Цветанка Георгиева Георгиева Н.Николов теория не
Ива Красимирова Иванова Т.Томов теория не
Ангел Димчев Йорданов Т.Томов теория да

11.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Иванов Христов Й.Ризов теория да
Денис Ивайлов Александров И.Георгиев теория да
Цветан Цветанов Латинов С.Малковски теория не

10.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Катрин Бориславова Костова Е.Ризов теория не

11.06.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Едуард Валтер Вецев Е.Ризов практика да
Калоян Кирилов Томов И.Георгиев практика да
Калоян Георгиев Петров Н.Николов практика не
Алекс Николаев Николов А.Александров практика не
Мартин Кирилов Тончев Т.Томов практика не
Калин Бориславов Найденов Т.Томов практика да
Мартин Валентинов Александров Т.Томов практика да
Кристиана Ивелинова Атанасова К.Павлов практика да
Галя Иванова Павлова Е.Ризов практика не
Марта Пламенова Тодорова А.Александров практика да

04.06.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стефан Тодоров Василев Т.Томов теория да

29.05.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Николаев Иванов Й.Ризов практика не
Кабир Омар Маджиди Й.Ризов практика да
Иван Иванов Кабаиванов Н.Николов практика да
Любомир Владимиров Костов С.Димитрова практика да
Виляна Владимирова Иванова И.Цолова практика не
Калин Бориславов Найденов Т.Томов практика
Константина -Мария Константинова Патронева И.Малковски практика не
Кристиан Ивайлов Панталеев И.Малковски практика не
Драган Живков Илиев С.Малковски практика да
Гюлбияз Неджатин Чешли С.Малковски практика да

23.05.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Стилиян Антоанетов Трайков Н.Николов теория да
Михаил Желчов Генов А.Александров теория да
Мартин Кирилов Тончев Т.Томов теория да
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова теория да

20.05.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Марта Пламенова Тодорова А.Александров теория да
Михаил Желчов Генов А.Александров теория не
Анелия Пламенова Докузанова С.Малковски теория не
Радослав Венциславов Христов С.Димитрова теория не
Мартин Кирилов Тончев Т.Томов теория не
Стефани Валентинова Петрова Н.Николов теория да

22.05.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Румен Вилев Найденов С.Малковски практика
Кристиана Ивелинова Атанасова К.Павлов практика
Диляна Димитрова Николова Н.Николов практика
Константина -Мария Константинова Патронова И.Малковски практика
Кристиан Ивайлов Панталеев И.Малковски практика
Паулина Паулинова Станчова И.Малковски практика
Борислава Андриянова Милотинова Е.Ризов практика
Едуард Валтер Вецев Е.Ризов практика
Калин Бориславов Найденов Т.Томов практика
Елия Георгиева Нелова Т.Томов практика

15.05.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветанка Георгиева Георгиева Н.Николов теория не
Алекс Николаев Николов А.Александров теория да

08.05.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Калоян Кирилов Томов И.Георгиев теория да
Алекс Николаев Николов А.Александров теория не
Калоян Георгиев Петров Н.Николов теория да

09.05.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Веселинов Теофилов С.Малковски практика да
Петко Христов Козарев Б.Лазаров практика да
Антонио Михайлов Дамянов Б.Лазаров практика да
Мигаела Иванова Чорбаджиева И.Георгиев практика да
Румяна Руменова Кузева И.Георгиев практика да
Златина Желева Лалова И.Малковски практика да
Десислава Бейсимова Ахмедова И.Малковски практика да
Мишел Александрова Кирова А.Александров практика да
Драган Живков Илиев С.Малковски практика не
Кристиан Калинов Клинков С.Димитрова практика да

30.04.2019 от 11:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Едуард Валтер Вецев Е.Ризов теория да
Кристиан Ивайлов Панталеев И.Малковски теория да
Кабир Омар Маджиди Й.Ризов теория да
Методи Иванов Григоров И.Георгиев теория да
Калоян Кирилов Томов И.Георгиев теория не
Галя Иванова Павлова Е.Ризов теория да

23.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Милена Миленова Цанова С.Димитрова теория не
Паулина Паулинова Станчова И.Малковски теория да
Мариела Мариова Евтимова Е.Ризов теория да
Теодора Костадинова Димитрова Й.Ризов теория да

22.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мишел Александрова Кирова А.Александров теория да
Гюлбияз Неджатин Чешли С.Малковски теория да
Кабир Омар Маджиди Й.Ризов теория не
Калин Бориславов Найденов Т.Томов теория да

18.04.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Веселинов Теофилов С.Малковски практика не
Мартин Мартин Наков С.Малковски практика да
Стефания Филипова Янкова С.Малковски практика не
Емил Емилов Янков С.Малковски практика да
Теодор Огнянов Цветков Й.Ризов практика не
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика не
Борислава Андриянова Милотинова Е.Ризов практика не
Милена Станчева Станева А.Александров практика не
Мигаела Иванова Чорбаджиева И.Георгиев практика не
Антонио Михайлов Дамянов Б.Лазаров практика не

15.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Даниел Веселинов Теофилов С.Малковски теория да

11.04.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Румен Вилев Найденов С.Малковски теория да
Мартин Мартин Наков С.Малковски теория да
Даниел Веселинов Теофилов С.Малковски теория не
Кристиян Стоянов Димитров Н.Николов теория да

10.04.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Веселка Руменова Радева Н.Николов практика да
Любомир Владимиров Костов С.Димитрова практика не
Петко Христов Козарев Б.Лазаров практика не
Драган Живков Илиев С.Малковски практика не
Кристина Алексиева Иванова С.Малковски практика да
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика
Теодор Огнянов Цветков Й.Ризов практика
Димитринка Костова Камарева И.Георгиев практика да
Румяна Руменова Кузева И.Георгиев практика не
Стоил Емилов Николов А.Александров практика да

10.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Венцислав Иванов Атанасов Н.Николов теория не
Александър Николаев Иванов Й.Ризов теория да

08.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Кристиан Калинов Клинков С.Димитрова теория да
Кристиян Стоянов Димитров Н.Николов теория не
Стоил Емилов Николов А.Александров теория да
Мигаела Иванова Чорбаджиева И.Георгиев теория да

03.04.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Антонио Михайлов Дамянов Б.Лазаров теория да
Румяна Руменова Кузева И.Георгиев теория да

02.04.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Габриел Мирославов Георгиев Е.Ризов практика да
Анжелина Пламенова Ганева И.Цолова практика да
Надежда Бориславова Иванова И.Байрактаров практика да
Петко Христов Козарев Б.Лазаров практика не
Иван Илиянов Илиев И.Георгиев практика да
Десислава Бейсимова Ахмедова И.Малковски практика не
Милена Станчева Станева А.Александров практика не
Юлия Викторова Чачева Н.Николов практика да
Любомир Владимиров Костов С.Димитрова практика не
Павел Стефанов Седефчев С.Малковски практика да

29.03.2019 от 13:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Драган Живков Илиев С.Малковски теория да
Стефания Филипова Янкова С.Малковски теория да
Кристина Алексиева Иванова С.Малковски теория да
Кристиана Ивелинова Атанасова К.Павлов теория да

28.03.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Калинов Гечев С.Малковски практика да
Мая Димитрова Балджийска А.Александров практика да
Крум Венциславов Спасов Т.Томов практика да
Елия Георгиева Нелова Т.Томов практика не
Веселка Руменова Радева Н.Николов практика не
Иван Иванов Кабаиванов Н.Николов практика не
Красимир Красимиров Георгиев Н.Николов практика да
Юлиян Емилов Иванов Й.Ризов практика да
Теодор Огнянов Цветков Й.Ризов практика не
Анита Николаева Георгиева Й.Ризов практика да

27.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Павел Стефанов Седевчев С.Малковски теория да

19.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Милена Станчева Станева А.Александров теория да
Емил Емилов Янков С.Малковски теория да
Любомир Владимиров Костов С.Димитрова теория да

18.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Иван Калинов Гечев С.Малковски теория да

18.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Петко Христов Козарев Б.Лазаров теория да
Борислава Андриянова Милотинова Е.Ризов теория да
Диляна Димитрова Николова Н.Николов теория да
Надежда Бориславова Иванова И.Байрактаров теория да
Габриел Мирославов Георгиев Е.Ризов теория да

20.03.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ангелина Георгиева Инкова Н.Николов практика да
Диди Даниелова Иванова И.Байрактаров практика да
Надежда Руменова Георгиева Б.Лазаров практика не
Александър Любомиров Михайлов Т.Томов практика не
Иван Илиянов Илиев И.Георгиев практика не
Християн Ивайлов Иванов И.Георгиев практика да
Дима Красимирова Вълова Т.Томов практика да
Ива Спасимирова Бицова А.Александров практика да
Мая Димитрова Балджийска А.Александров практика не
Петя Цветанова Ценева Е.Ризов практика да

12.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Елия Георгиева Нелова Т.Томов теория да
Любомир Владимиров Костов С.Димитрова теория да

14.03.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Виктория Емилова Иванова С.Малковски практика да
Владимир Руменов Влайков И.Цолова практика да
Анжелина Пламенова Ганева И.Цолова практика не
Юлия Викторова Чачева Н.Николов практика не
Веселка Руменова Радева Н.Николов практика не
Димитринка Костова Камарева И.Георгиев практика не
Боян Красимиров Миладинов И.Георгиев практика да
Радостин Венониев Димитров А.Александров практика не
Дани Даниелов Медньов А.Александров практика да
Александър Георгиев Калинчеков А.Александров практика да

05.03.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Георгиев Калинчеков А.Александров теория да
Християн Ивайлов Иванов И.Георгиев теория да
Юлиян Емилов Иванов Й.Ризов теория да
Надежда Бориславова Иванова И.Байрактаров теория не
Иван Илиянов Илиев И.Георгиев теория да

25.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Мая Димитрова Балджийска А.Александров теория да
Юлиян Еминов Иванов Й.Ризов теория не
Боян Красимиров Миладинов И.Георгиев теория да

01.03.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Лъчезар Георгиев Станков И.Георгиев практика да
Богослава Богомилова Симеонова И.Цолова практика да
Вилияна Владимирова Иванова И.Цолова практика не
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика не
Даниела Цолова Цветкова Й.Ризов практика да
Дима Красимирова Вълова Т.Томов практика не
Александър Любомиров Михайлов Т.Томов практика не
Стефан Сашков Златков Н.Николов практика да
Цветелина Горанова Горанова Н.Николов практика да
Виктория Емилова Иванова С.Малковски практика

25.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ина Якимова Недева И.Малковски теория да
Александър Георгиев Калинчеков А.Александров теория не
Християн Ивайлов Иванов И.Георгиев теория
Владимир Руменов Влайков И.Цолова теория да

20.02.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Валентинов Владимиров Т.Костадинов практика да
Александра Иванова Тихова И.Георгиев практика да
Димитринка Костова Камарева И.Георгиев практика не
Давид Методиев Стоянов Е.Ризов практика да
Петя Цветанова Ценева Е.Ризов практика не
Цветомира Цветкова Синьобръдска И.Байрактаров практика да
Дженифър Седеф Цинцова И.Байрактаров практика да
Диди Даниелова Иванова И.Байрактаров практика не
Радина Иванова Александрова И.Малковски практика да
Неделина Евгениева Станева И.Малковски практика не

18.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Крум Венциславов Спасов Т.Томов теория да
Красимир Красимиров Георгиев Н.Николов теория да
Веселка Руменова Радева Н.Николов теория да
Карим Абделкадер Зеруал А.Александров теория не

15.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Дани Даниелов Медньов А.Александров теория да
Анита Николаева Георгиева Й.Ризов теория да

12.02.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Здравка Петрова Тодорова И.Цолова практика да
Мартин Валентинов Александров Т.Томов практика не
Валентин Викторов Марков С.Малковски практика да
Любомир Даниелов Раванлийски С.Малковски практика да
Лъчезар Георгиев Станков И.Георгиев практика не
Велислава Валентинова Петкова И.Георгиев практика да
Сашо Мигленов Асенов И.Георгиев практика да
Цветомира Огнянова Любомирова А.Александров практика да
Радостин Венониев Димитров А.Александров практика не
Ивайло Велизаров Каменов А.Александров практика да

11.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Карим Абделкадер Зеруал А.Александров теория не
Давид Методиев Стоянов Е.Ризов теория да

05.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ивайло Велизаров Каменов А.Александров теория да
Цветелина Горанова Горанова Н.Николов теория да
Анжелина Пламенова Ганева И.Цолова теория да

07.02.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Александър Александров Нейков Е.Ризов практика да
Петя Хубавенова Караилиева Й.Ризов практика не
Ивайло Венци Живков Н.Николов практика да
Кристофър Мирославов Арсенов А.Александров практика да
Надежда Руменова Георгиева Б.Лазаров практика не
Димитринка Костова Камарева И.Георгиев практика не
Александра Иванова Тихова И.Георгиев практика не
Виктория Емилова Иванова С.Малковски практика не
Михаел Димитров Димитров С.Малковски практика да
Катрин Момчилова Харалампиева С.Малковски практика да

01.02.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Любомир Даниелов Раванлийски С.Малковски теория да
Петя Цветанова Ценева Е.Ризов теория да
Дани Даниелов Медньов А.Александров теория не
Валентин Викторов Марков С.Малковски теория да
Лъчезар Георгиев Станков И.Георгиев теория да
Владимир Руменов Влайков И.Цолова теория не

28.01.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Николай Пенков Цоков Н.Николов теория да
Стефан Сашков Златков Н.Николов теория да
Велислава Валентинова Петкова И.Георгиев теория да
Николай Валентинов Владимиров Т.Костадинов теория да
Павел Стефанов Седефчев С.Малковски теория не
Владимир Руменов Влайков И.Цолова теория не

24.01.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл.028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Ангел Ивайлов Колев А.Александров практика да
Надежда Руменова Георгиева Б.Лазаров практика не
Петя Живкова Петкова Б.Лазаров практика да
Вероника Борисова Найденова И.Байрактаров практика да
Дженифър Седеф Цинцова И.Байрактаров практика не
Йорданка Георгиева Алексиева И.Байрактаров практика да
Дана Стефанова Арининска С.Малковски практика да
Момчил Момчилов Харалампиев С.Малковски практика да
Михаел Димитров Димитров С.Малковски практика не
Тотка Николова Кьовкарова А.Александров практика да

14.01.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №2

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Диди Даниелова Иванова И.Байрактаров теория да
Катрин Момчилова Харалампиева С.Малковски теория да
Десислава Бейсимова Ахмедова И.Малковски теория да
Димитринка Костова Камарева И.Георгиев теория да

16.01.2019 от 10:00 на ж.к.Люлин бл. 028

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Габриела Яворова Дюлгерова И.Байрактаров практика не
Анелия Николаева Димитрова Н.Николов практика да
Мария Доротея Димитрова Иванова И.Малковски практика да
Александър Любомиров Михайлов Т.Томов практика не
Руслан Емилов Митрополски Т.Томов практика да
Елена Тодорова Денева С.Малковски практика да
Кристиян Недялков Недялков С.Малковски практика да
Ния Теодорова Спасова А.Александров практика да
Дарин Николов Колев А.Александров практика да
Кристофър Мирославов Арсенов А.Александров практика не

14.01.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Цветомира Огнянова Любомирова А.Александров теория да
Владимир Руменов Влайков И.Цолова теория не
Сашо Мигленов Асенов И.Георгиев теория да
Момчил Момчилов Харалампиев С.Малковски теория да
Михаел Димитров Димитров С.Малковски теория да

04.01.2019 от 10:30 на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София-кв.Левски- ул. "Бесарабия" № 108-кабинет №1

Име, презиме, фамилия Инстр. Изпит по: Оценка
Дарин Николов Колев А.Александров теория да
Надежда Руменова Георгиева Б.Лазаров теория да
Михаел Димитров Димитров С.Малковски теория не
Владимир Руменов Влайков И.Цолова теория не
Здравка Петрова Тодорова И.Цолова теория да