Обучение и цени
Категория: „В” – Обучение на лек автомобил

Категория "В" - водач на лек автомобил (до 3500кг.)!

Обучението се състои от теоретичен и практически курс като след завършването им курсистът има право да се яви на вътрешни изпити. Успешното им полагане Ви позволява да се явите на държавен теоретичен и практически изпит пред "ДАИ".

Изискване - Да имате навършени 17 год. и 9 месеца и завършено  минимум основно образование!

Необходими документи за започването на курса:

  1. 1бр. снимка паспортен формат;
  2. копие на диплома за завършено (основно, средно или висше) образование.

Обучението се състои от:

- Теоретичен курс - Систематизирано обучение за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) с продължителност  40 учебни часа. Занятията са групови и се провеждат по график в офисите на Автомобилен учебен център "Тара - М". Задачата на този курс е по - лесното усвояване и разбиране на ЗДвП, което ще Ви помогне в кормилните часове, както и за успешното полагане на теоретичния и практически изпит.

Изпити - След завършване на теоретичното обучение се полага електронен  вътрешени изпит - с решаване на 45 изпитни  въпроса  за 40мин. като изпитът е успешно положен при набиране на 87 точки от общо 97 . При успешно полагане на вътрешният изпит, курсистът има право да се яви и на държавен теоретичен изпит при същите условия.

Практически курс - Състои се от 31 кормилни часа по 50мин. (систематизирано обучение на лек автомобил в населено и извън населено място). От Вас зависи каква ще бъде продължителността на курса (за денонощие могат да се откормуват не повече от 2 мото часа). Провеждането му става в удобно за Вас време (включително събота и неделя), което е предварително съгласувано с вашият преподавател.

Изпити - След завършване на практическото обучение и успешно полагане на вътрешен теоретичен изпит се полага вътрешен практически изпит - управление на автомобил в населено място с времетраене около 30мин. Изпитът има за цел да провери реалната подготовка на курсита от председател и член на изпитна комисия. При успешно полагане на вътрешен практически и държавен теоретичен изпит изпит, курсистът има право да се яви и на държавен практически изпит пред "ДАИ" при същите условия. Изпитите се провеждат на същия автомобил, на който е проведено обучение.

От 01.10.2021 г. сепроменят цените както следва :

Цени:

Цена курс -  950 лева;     

Цена вътрешен изпит - теория  по - 25 лева;

Цена вътрешен изпит практика по - 25 лева

Цена изпити пред "ДАИ" - теория и практика по - 75 лева.

*За всяка заплатена такса се издава платежен документ - фактура и касов бон!