Обучение и цени
Промяна с графика за теоретично обучение !!!

От 03.08.2020 год. групите за лекции по теория стават само 1/една/


от 18.00ч. до 19.30ч.