Обучение и цени
Отлагане на изпити от ИА " Автомобилна администрация "

Във връзка с COVID-19 се преустановява подготовката по теория и практика ,вътрешни  и държавни изпити по теория и практика до второ нареждане.


 


Управител Стефан Малковски