Обучение и цени
Възстановяване на отнети контролни точки

Веднъж годишно водачите на МПС могат да възстановяват до 1/3 от първоначалния максимален размер контролни точки т.е. не повече от 13 точки. За целта кандидатите трябва да преминат курс, в рамките на 6 (шест) учебни часа. Ново възстановяване на точки може да се осъществи след 1 година, считано от датата на последното възстановяване.

След преминаването на курса Ви се издава удостоверение за преминато обучение.

Необходими документи:

  • лична карта (снимана и от двете страни);
  • свидетелство за правоуправление  и контролен талон или акт към него;
  • удостоверение , че сте заплатили всички финансови задължения към КАТ.

Курсът се състой от:

 

 

  • решаване на тестове;

 

  • обсъждане на допуснатите грешки;

 

  • разглеждане на най-важните теми в правилника за прилагане на закона за движение по пътищата – скорост на движение, максимална скорост, съобразена скорост, спирачен път, опасна зона, елементи на спирачния път и други;

 

  • прожектиране на филми зa тежки пътно траспортни произшествия, както и на правила за извършване на маневрите.